Ölands Museum, Himmelsberga
02 Jun 2021
Tio Utflyktspärlor

Borg till borg, mellersta Öland

Mittlandsskogen

Välkommen till ett av Europas största sammanhängande lövskogsområden som erbjuder en mängd fina vandringsleder och mycket höga naturvärden. Området består av lövskog, betade gräs-, åker- och våtmarker. Ädellövskogen utgör nästan hälften av Mittlandet och består i huvudsak av hasselrik ekskog, avenbokskog samt ask och alm. området är ett stort mosaiklandskap med kultur- och naturvärden och saknar motstycke i Europa.

Här finns tusentals lämningar från järnålderns bönder. Husgrunder som bildar hela gårdar och löst grupperade byar, kilometerlånga hägnadssystem, fägator, brunnar och gravar. Mittlandet har även ett mycket rikt djur och växtliv med 100-tals rödlistade arter. Särskilt anmärkningsvärd är svampfloran som är av internationell betydelse och omfattar en femtedel av landets samtliga rödlistade svampar. njut av mittlandets alla skatter längs med slingrande vandringsleder som omsluts av gamla ekar, lummiga hasselbuskar och ruiner som vittnar om dåtiden. Stanna upp och fantisera kring hur livet en gång såg ut här för flera hundra år sedan.

Ismantorps fornborg

Ismantorps borg är den bäst bevarade fornborgen på Öland med sina 95 husgrunder. Borgen har en diameter på 127 meter och en höjd på 2,5 meter. Borgen har nio portar, vilket ur försvarssynpunkt måste varit en nackdel då portar är de svagaste punkterna. Förklaringar har istället sökts inom den fornnordiska mytologin där niotalet spelar en stor roll. Vid utgrävningar har få fynd gjorts, vilket tyder på att borgen aldrig varit permanent bebodd och kanske var den heller aldrig en försvarsborg.

Ölands Museum, Himmelsberga
Ölands Museum, Himmelsberga

Ölands Museum, Himmelsberga

Himmelsberga by är en dubbel radby med kringbyggda gårdar på båda sidor om gatan. Gårdarna som gränsar till bygatan omsluts av ladugårdar där boningshuset ligger i skyddat läge längst in på gårdsplanen. Ölands hembygdsförbund köpte 1957 två av gårdarna med bevarad ålderdomlig prägel i Himmelsberga, för att rädda en radby till eftervärlden och skapa friluftsmuseet Ölands Museum Himmelsberga. Museet har sedan dess utvecklats med flera gårdar, en konsthall, galleri, kaffestuga och butik.

Läs mer om Ölands Museum, Himmelsberga.

Gråborg

Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största anläggningar i sitt slag, med en yta på 210x160 meter och en murhöjd på 4-7 meter. Borgen anlades under järnåldern och användes som försvarsanläggning fram till 1677 i kriget mot danskarna.

Sankt Knuts Kapell

S:t Knuts kapell, 200 meter norr om Gråborg, tyder på att borgen har haft en stor betydelse under medeltiden. Kapellet uppfördes under 1100-talet men övergavs redan under 1500-talet. Idag finns endast den västra gaveln och triumfbågen kvar.