Cykla i Mörbylånga
02 Jun 2021
Tio Utflyktspärlor

Mörbylångadalen, södra Öland

Färjestaden

Färjestaden är den största tätorten på Öland. I den mysiga hamnen finns ett flertal restauranger och kaféer. Sommartid är det liv och rörelse här och medan solen går ner över sundet, med bron som vacker siluett, blir det ett och annat kvällsdopp med hopp från hamnpiren.

Färjestaden har genom sitt läge alltid varit ett centrum för överfart över Kalmarsund. Sundet är sex kilometer mellan Färjestaden och Kalmar. Från 1200-talet finns den första dokumenterade trafiken. När färjetrafiken upphörde, i och med Ölandsbrons tillkomst 1972, hade Kalmarsundsbolaget trafikerat sundet i 106 år. Idag trafikeras sundet sommartid av cykel- och passagerarfärjan Dessi.

Kvarnkungen

Uppe på krönet i Björhovda står tre kvarnar på rad. Den största kallas för Kvarnkungen och är Europas största stubbkvarn. Strax norr om Kvarnkungen står en kvarn av holländsk typ, kallad Drottningen. Ytterligare norr om Drottningen står en mindre stubbkvarn, kallad Prinsen.

Vickleby

Bygatan genom Vickleby är ofta benämnd som en av de vackraste på Öland. Gå eller cykla här en sommardag och njut av alla stockrosor och vackra byggnader. Vickleby har en lång historia som konstnärsfäste, med Bo Pensionat och Capellagården i centrum. Här hittar du restauranger, kaféer och gallerier.

Beijershamn

Beijershamn är en av de viktigaste fågellokalerna på Öland. Det startade med ett pirbygge i mitten av 1800-talet som skulle resultera i en viktig hamn. Så blev det inte. På grund av en felkonstruktion slammade hamnen snabbt igen. Med tiden skapade detta goda förutsättningar för ett rikt fågelliv med vassar, strandängar och öppna vattenytor. Idag finns här flera vackra strövområden och ett stort fågeltorn med utsikt över hela området.

Mörbylånga

Mörbylångadalen är ett av Sveriges bördigaste odlingsområden. Dalen, som tidigare var sjöbotten, har gett lantbrukarna en naturlig förutsättning för spannmålsodling och odling av andra grödor som potatis, lök och jordgubbar.

Köpingen Mörbylånga grundades 1820 och har flera vackra gator med karaktär av sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Bebyggelsen mellan havet och torget består av tidstypiska trähus med idylliska trädgårdar. På torget finns den tidstypiska torgbrunnen och runtomkring finns restauranger och kaféer. Närheten till vattnet och hamnen sätter sin prägel på köpingen liksom konstnärerna och konsthantverkarna som lever och verkar här. Här bodde den kände solmålaren Per Ekström sina sista år.