anmäl till kalendern

Vi erbjuder alla som arrangerar publika evenemang som riktar sig till besökare möjligheten att synas i kalendern på oland.se. Innan du fyller i formuläret, vänligen läs igenom våra riktlinjer för publicering.

- Vi hanterar era evenemangstips inom 10 arbetsdagar, skicka därför in ditt tips i god tid. Vi ser även att ditt evenemang bör ligga uppe i kalendern ett tag för att det ska ge någon effekt.
- Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemanget är korrekt. Vi tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang som inte har meddelats oss.
- Alla evenemang granskas innan publicering och Ölands Turismorganisation förbehåller sig rätten att avgöra om evenemanget ska publiceras, utifrån de riktlinjer som gäller, samt granska och eventuellt göra ändringar i text och bild innan publicering sker.

 

riktlinjer för publicering

Evenemang som syns på oland.se ska äga rum på Öland, vara publikt och öppen för allmänheten. Händelsen ska även vara av tillfällig karaktär och ske under en begränsad tid, upp till några dagar. Evenemanget ska vara av den karaktär att det är något man upplever under sin vistelse på Öland.

- Evenemangen ska synas med bild, glöm därför inte att bifoga en eller flera bilder i formuläret. Bilder får inte vara större än 2 MB och ej innehålla text, och tillåtna filtyper är gif, jpg och png. Tänk på att bilder är en personuppgift. Kontrollera därför att du har samtycke från eventuella personer som syns på bild, t.ex. i form av ett modellavtal. Undvik att använd en bild med text på för bästa resultat.
- Fyll i samtliga fält i formuläret. Hittar du inte rätt arena i listan, välj Öland, och notera i beskrivningen mer exakt var evenemanget äger rum.
- Behandling av personuppgifter sker i enighet med GDPR.

 

några exempel som vi inte publicerar i evenemangskalendern

- Evenemang av politisk karaktär så som politiska arrangemang eller propaganda t.ex. demonstrationer gudstjänster.
- Evenemang av religös karaktär så som gudstjänster eller religösa träffar. 
- Kurser och utbildningar eller aktiviteter som riktar sig till medlemmar.
- Kommunalt arrangerade service- och informationsträffar eller föreningsträffar eller årsmöten.
- Återkommande aktiviteter som är en del av verksamhetens ordinarie utbud.
Aktiviteter och händelser som pågår i mer än en vecka.
- Evenemang som inte riktar in sig till besöksnäringen.

evenemangsinformation

Fyll i namn på evenemanget samt en ingress, alltså en kort säljande text om evenemanget. Vid behov, fyll även i en längre beskrivande text om evenemanget.

Please add event name
Emojis och text som inte är tillåten kommer att tas bort
Please add event introduction
Emojis och text som inte är tillåten kommer att tas bort

när och var är evenemanget?

Välj datum då evenemanget äger rum. Fyll även i start- och sluttid samt arena.

Pågår evenemanget under flera dagar i sträck eller vid flera olika tillfällen under en längre period finns möjlighet att addera flera tillfällen vid en och samma evenemangsanmälan. Fylla i datum, tid och arena och klicka på "lägg till datum". Därefter kan du addera flera tillfällen genom att fylla i datum, tid och arena på nytt för att därefter klicka på "lägg till datum" igen. Du kan addera hur många tillfällen du önskar.

Om din arena inte finns som alternativ välj ospecificerad. Klicka därefter på knappen "Lägg till datum". Nu finns det möjlighet att fylla i din adress så adderar vi er arena. Nästa gång du anmäler ett evenemang finns därför din arena som valbar i listan.

Please add dates for your event

Välj datum Starttid Sluttid Varaktighet Återkommande Arena Handling
 
Om din arena inte finns valbar i dropdownen vänligen fyll i adress nedan så adderar vi er arena
Please provide a valid address.
Please provide a valid postal code.
Please provide a valid city.

evenemangskategori

Välj den kategori som passar allra bäst. Det är endast möjligt att välja en kategori. Ser vi att evenemanget passar under fler kategorier så adderar vi det.

Please provide a category for the event.

fakta

Fyll i ett eventuellt pris och en eventuell åldersgräns.

kontaktinformation

Fyll i webbsida, telefonnummer, namn på er kontaktperson samt e-post.

Please add valid phone number.
Please add valid email address.

bild(er)

Ladda upp minst en bild i bildformat jpeg eller png. För bäst resultat ladda upp en liggande bild, vid stående bild kommer den att beskäras för att passa. Undvik text i bilderna.

  • Tänk på att i möjligaste mån undvika text i bilderna
  • Det är bäst att använda en liggande bild.
Please provide one or multiple images.

länkar

Har du en bokningssida, fyll i länk till den. Har du facebooksida och/eller instagramkonto, fyll även i länkar till dessa. Observera att vi önskar länk, inte enbart kontonamn.

There is some errors. Please fix them and try again