Långe Jan i Ottenby
02 Jun 2021
Tio Utflyktspärlor

Södra udden, södra Öland

På södra Öland möts vi av många fina platser, inte minst Ottenby, Eketorps borg, Grönhögen och Ölands sydligaste radby, Näsby. Ta dig tiden och kör ner till södra Öland för att uppleva naturen och historiens vingslag. 

Ottenby

Vägen ner mot sydspetsen, med fyren Långe Jan i sikte, är en av de mest spektakulära på Öland. Delar av året kantas vägarna här av betande kor och får. Vid Ölands södra udde, som är en av Sveriges bästa fågellokaler, ligger naturreservatet Ottenby. Här samlas varje år fågelskådare från hela världen för att titta på flyttfåglarna som kommer eller lämnar landet. På platsen har det bedrivits forskning kring fåglarna sedan 1940-talet. Här ringmärks många fåglar, vilket ger värdefull kunskap om hur bestånden utvecklas och hur klimatförändringar påverkar.

 

Schäferiängarna

När du går över Schäferiängarna tror du kanske att du kommit till Afrikas savann. Det är en av Nordeuropas största slåtterängar och består dessutom av vidsträckta betesmarker med intressanta geologiska formationer. Det är beträdandeförbud här under vår och sommar, men du kan alltid gå längs den markerade leden, Ängsvaktarstigen, som går från lunden till en utsiktsplats nära stranden. Fler fina tillgänglighetsanpassade vandringsmöjligheter finns i området.

 

Fyrbyn & Naturum Ottenby

Vid fyrbyn, intill fyren, finns en bokhandel och ett litet fyrmuseum. Vid fyrplatsen ligger även en restaurang samt Ottenby fågelstation. På stenarna utanför östra stranden ligger ofta knubbsälar och solar sig. Naturum Ottenby ligger beläget mitt i fyrbyn. Det är fri entré till den intressanta utställningen om flyttfåglar och här erbjuds även många guidningar för besökarna.

 

Fyren Långe Jan

Långe Jan, som tändes första gången år 1785, är en av Sveriges äldsta fyrar. Med sina 42 meter är den dessutom Sveriges högsta fyr. Namnet Långe Jan kommer från det medeltida kapellet S:t Johannes. När kapellet revs användes stenen till fyrbygget. Ett stenkors, väster om vägen mellan Långe Jan och Ottenby kungsgård, utmärker platsen för det dåtida kapellet. Sommartid har fyren öppet för besökare. Här uppifrån Ölands sydspets är utsikten magnifik.

 

Eketorps borg

Eketorps borg har använts i tre olika perioder från år 300 till 1 240 e Kr. och är idag landets enda totalundersökta och rekonstruerade fornborg. Borgens planlösning, med bostadshus i mitten och ekonomibyggnader längs muren var vanlig bland Ölands fornborgar. Borgen är ett intressant besöksmål med en mängd aktiviteter för både små och stora. Läs mer om Eketorps Borg. 

Grönhögen

Ölands sydligaste samhälle är charmiga Grönhögen där hamnen med bland annat kafé samt den stora holländska väderkvarnen uppe i byn dominerar. Kvarnen kom till Grönhögen år 1916. Efter andra världskriget då vinddrivna kvarnar blev omoderna användes kvarnen som brandstation innan den i slutet på 1970-talet renoverades till restaurang.