Gräsgårds Hamn
02 Jun 2021
Tio Utflyktspärlor

Fågelvägen, sydöstra Öland

Fågelvägen

Fågelvägen är en 50 km lång kuststräcka och är tack vare sin unika dragning utsedd till turistväg, Den går genom hjärtat av Ölands världsarv från Gårdby i norr till Ottenby i söder. Längs denna vackra väg finns ett rikt utbud av fornborgar, fågellokaler, runstenar, kvarnar, kyrkor, radbyar, vandringsleder, naturreservat och mycket mer.

Dröstorp Ödeby

Från Skarpa Alby går en vacker, slingrande alvarsväg som efter någon kilometer delar sig. Den vänstra vägen leder dig till Prästgropen och Torrör medan den högra går till Dröstorps ödeby. Under 1700-talet ökade Ölands befolkning så intensivt att åkerjorden inte räckte till alla. Många lämnade Öland och Sverige för ett liv i Amerika, medan andra tvingades att söka sin försörjning på alvarets magra och knappa jordar. När den siste dröstorparen lämnade byn i slutet av 1800-talet flyttades bostadshusen i trä till Skarpa Alby och Smedsgärde. Ekonomibyggnaderna i sten lämnades kvar och ruinerna av dem finns fortfarande kvar. Idag är Dröstorps ödeby ett spännande utflyktsmål i alla årstider, men kanske främst under våren när orkidéerna blommar på alvaret och lärkan drillar i skyn.

Prästgropen

Ute på Dröstorps alvar ligger Prästgropen. Det är en uppskattad fikaplats som skyddar mot alvarets vindar. Gropen uppkom troligen när taket på en forntida grotta kollapsade. Enligt sägnen gömde församlingens präst både församlingsborna och kyrksilvret i gropen under orostider på 1600-talet, därav namnet.

Torrör

Torrör, även kallat Tornrör, är det största och mäktigaste bronsåldersröset på Dröstorps alvar. Röset är ca 10 meter i diameter och har en kallmurad kant av flis i tre skift. Torrrör grävdes ut sommaren 1967 och flera fynd hittades. Efter undersökningen restaurerades röset. Du finner det på alvaret, men det ligger väl dolt bakom hassel och enbuskar.

Sandby borg

På Öland finns ett femtontal fornborgar från järnåldern. Utgrävningar i Sandby borg vittnar om att detta är en plats med en fasansfull historia. För omkring 1 500 år sedan föll invånarna i borgen offer för en brutal massaker. Platsen och alla kropparna övergavs och händelsen föll i glömska, tills för bara några år sedan då utgrävningar av borgen startade. Sandby borg är den enda av de öländska borgarna som ligger precis invid strandkanten. På ytan går det inte att se mer än den nerfallna muren, men vill man uppleva och se hur borgen sett ut kan man besöka den rekonstruerade Eketorps borg, som var samtida med Sandby borg och som är mycket lik denna till utseende och planlösning. Fynden från utgrävningarna i Sandby borg är utställda på Kalmar läns museum.