Solnedgång Kapelludden
02 Jun 2021
Tio Utflyktspärlor

Nordöstra sidan

Vad gör en utflykt riktigt lyckad? Känner du dig kanske ibland lite stressad över att semestern känns kort och man vill hinna med så mycket som möjligt? Dessutom ska alla i semestersällskapet känna sig nöjda. En ekvation som inte alltid är enkel att lösa ut. Oavsett vad just du vill göra helst av allt, kan vi lova att utflykterna vi tipsar om ger minnen för livet.

Källa gamla kyrka

Kyrkan, som idag kallas Källa gamla kyrka eller Källa ödekyrka, började byggas under 1200-talet och är idag en välbevarad kyrkoruin. Källa gamla kyrka är ovanlig eftersom den ursprungligen byggdes i två våningar i försvarssyfte. Bottenvåningen användes som kyrka, på våning två magasinerades mat och på den översta våningen fanns skottgluggar för försvar.

Källa hamn

Källa hamn var Ölands viktigaste hamn för handel från 1600-talet till sekelskiftet 1900. Utskeppningen av sten från Öland skedde ursprungligen från Böda hamn och Källa hamn på östra sidan. När Sandviks hamn, vid den västra kusten, byggdes minskade Källa hamn i betydelse. I början av 1900-talet började man i större utsträckning använda den som fiskehamn.

Södra Greda lövängar

Södra Greda är en av de få slåtterängar som finns kvar på Öland. Det är en omtyckt plats med rik blomsterprakt under vår och försommar. Här växer bland annat orkidéer, solvända och majviva. Under en fin vårdag passar Evert Taubes ord från visan Änglamark väl in på Södra Gredas lövängar. Följ även stigen ut mot sjömarkerna. Här finns lämningar från en omfattande bebyggelse från järnåldern.

Kårehamn

Kårehamn är en lugn fiskehamn på norra Ölands östkust. I hamnen finns en fiskaffär med tillhörande restaurang och i närheten finns en mysig liten badplats. I närheten av Kårehamn, en bit inåt land, ligger Petgärde träsk, ett naturreservat med rikt fågelliv.

Kapelludden, Bredsättra

Cirka fyra kilometer öster om kyrkan i byn Bredsättra ligger Kapelludden. Kapelludden är ett populärt utflyktsmål, med sina fiskebodar, fornlämningar och rika fågelliv.

S:ta Britas/S:ta Birgittas kapell

Kapellet, som numera är en ruin, är byggt någon gång under 1200-talet. Vilket helgon som från början varit kapellets titelhelgon vet man inte. En teori är att när den heliga Birgitta avled i Rom 1373 ska hennes kvarlevor ha förts i land vid Kapelludden och sedan färdats vidare till Vadstena. Heliga Birgitta blev kapellets skyddshelgon i slutet av 1400-talet.

Stenkorset

Mellan kapellet och stranden finns ett stenkors, drygt tre meter högt, med klöverformade korsändar. Ett hål finns i korsmittens ena sida där en offerbössa hängt. Troligen är korset rest under samma tid som kapellet, på 1200-talet.

Kapelluddens fyr

Längst ut på udden ligger Kapelluddens fyr. Fyrplatsen anlades åren 1871-1872 efter ritningar av A.T. Gellerstedt. Fyrtornet är av s.k. ”Heidenstam-typ”, ett öppet pelartorn av järn, 32 meter högt och med lanternin.