Stenmur och stätta på Stora alvaret
02 Jun 2021
Tio Utflyktspärlor

stora alvaret, södra öland

världsarvet, södra ölands odlingslandskap

Från Karlevi i väster till Gårdby i öster och sedan hela vägen ner till Ölands sydspets sträcker sig ett underskönt landskap och en unik kulturbygd. Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. På Öland har det bedrivits jordbruk i tusentals år. På grund av de speciella förutsättningarna går bara en del av ön att odla på. Stora alvaret och sjömarkerna vid Östersjön har inte kunnat odlas utan har främst fungerat som betesmark. Detta gör att vi idag kan uppleva något så unikt som ett medeltida odlingslandskap som brukas med moderna maskiner. Mycket som på södra Öland kan upplevas som naturens orörda skönhet är i själva verket ett lyckat samspel mellan människa och natur. Odlingslandskapet är sedan 2000 med på Unescos världsarvslista som en av världens mest unika platser.

Läs mer om världsarvet.

vägen mellan resmo och stenåsa

Från Karlevi i väster till Gårdby i öster och sedan hela vägen ner till Ölands sydspets sträcker sig ett underskönt landskap och en unik kulturbygd. Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. På Öland har det bedrivits jordbruk i tusentals år. På grund av de speciella förutsättningarna går bara en del av ön att odla på. Stora alvaret och sjömarkerna vid Östersjön har inte kunnat odlas utan har främst fungerat som betesmark. Detta gör att vi idag kan uppleva något så unikt som ett medeltida odlingslandskap som brukas med moderna maskiner. Mycket som på södra Öland kan upplevas som naturens orörda skönhet är i själva verket ett lyckat samspel mellan människa och natur. Odlingslandskapet är sedan 2000 med på Unescos världsarvslista som en av världens mest unika platser.

ölands testfält

På 1950- och 60-talet placerades 184 stycken vitmålade betonglock ut på Stora alvaret. Det var ingen slump, från ovan bildar de ett tydligt mönster. 1955 påbörjades ett arbete för att testa kamerors exakthet vid flygfotografering. Innan dess hade kamerorna endast testats i laboratorier. Resultaten blev världskända och innebar att kameratillverkarna fick göra justeringar på sina kameror. Än idag går det att hitta de flesta av dessa betonglock. Ge dig ut på en vandrings- eller löptur på alvaret och se hur många du hittar, starta vid Möckelmossens rastplats.

kartmuren

En av alvarets verkliga doldisar är den 30 meter långa och en meter höga kalkstensmuren som kallas för Kartmuren. Den uppfördes på 1920-talet och har använts som utgångspunkt för att mäta alvaret. Den nås lättast från Bårby Källa vandringsled. Ca 2 km in på leden promenerar du längs med mittmuren, fortsätt till du når en stätta. Härifrån ser du kartmuren ca 300 meter nordost om stättan.

gettlinge gravfält

Gravfältet är ett av de största på Öland, med en längd på nästan två kilometer som går norrut från Gettlinge by. Idag återstår fler än 200 gravar av de ursprungliga 250. På norra delen av gravfältet står en imponerande 30 meter lång skeppssättning som består av 23 resta granitblock med ett tjugotal skålgropar.