love öland with care

It is a privilege to enjoy the changing nature on Öland. At the same time, nature here is fragile and many areas are very valuable to the ecosystem. That's why we love Öland with care, so that we can continue to enjoy everything that makes Öland unique.

Cykla i Borgholm

cycling 

You can cycle both in the countryside and on private roads. Avoid wet ground which is easily damaged. Sometimes you can cycle on trails and footpaths, but you must be careful.

Picknick i Sandbergen

take your rubbish with you!

All littering is prohibited. Broken glass, cans, plastic, cigarette butts, fishing lines and other rubbish can harm both humans and animals.

Helena Elm - Penåsa Rastplats

lighting a fire

You can make a fire in the wild in safe conditions. Choose safe fireplaces. When it is dry, fires may be banned. You must check the situation yourself.

Hund på Borgholms Slott

take your dog with you

To protect wild mammals and birds, you must keep your dog under control. This usually means a leash. This is especially important in spring and summer when the animals have young.

Solnedgång i Djupvik

picking in nature

You can freely pick flowers, berries and mushrooms in nature, but some plants are protected and therefore may not be picked, such as all of Öland's orchids. You are also not allowed to break off branches from living trees and bushes.

Husbil

driving in the countryside

It is forbidden to drive motorised vehicles in nature as it damages the ground and can disturb animals and people. Öland's minor roads border very sensitive nature and it is important not to drive off the road or park outside marked areas.

skyddad natur på Öland

Öland har en unik och mycket känslig natur och det är många som vill uppleva den. Detta är jätteroligt men ställer krav på dig som besökare och oss som reservatsförvaltare. Vi behöver hjälpas åt för att den känsliga naturen inte ska ta skada och att du som besökare ska få en fin upplevelse. 

Inte störa - Inte förstöra

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Det gäller förstås också i våra skyddade områden. Tillgången till friluftsliv är viktig för oss alla, det märktes inte minst under förra året när extra många människor valde att semestra i Sverige. När många vill vara i naturen är det extra viktigt att vi visar hänsyn till naturen och till de människor vi möter där. Enkla saker att tänka på är att hålla hunden kopplad, cykla och rida med gott omdöme och stänga grindar till betesmarker du passerar.

Reservatföreskrifter - varför?

På Öland finns 91 naturreservat, så en egen ”pärla” går att finna. Vid reservatets entré finns en tavla med information, där du kan läsa om naturen och de föreskrifter som gäller för området. Det kan kännas stelt och tråkigt med förbud, men föreskrifterna är till för att skydda naturen och göra vår upplevelse till det där lilla extra, så läs på tavlan innan du går in i reservatet. Tänkvärt är att allemansrätten inte gäller fullt ut i ett skyddat område där det finns föreskrifter. Tälta och övernatta, rida och cykla är sådant som kan vara reglerat. Planera gärna ditt besök innan så slipper du bli besviken på plats.

Planera ditt besök

Det är högt tryck på naturreservatens besöksanordningar som parkeringar, soptunnor och toaletter i Kalmar län i år. Särskilt naturreservaten på norra Öland är mycket välbesökta under veckorna 24 – 32. Allra värst är det under veckorna 28 – 31 och vi ber dig därför att gärna planera ditt besök till en annan tidpunkt eller ett alternativt naturområde. Om du ändå väljer norra Öland och parkeringen är full när du anländer, ha en reservplan. Ställ inte bilen längs vägen eller felparkera så att framkomligheten minskar för räddningstjänst. 

Länsstyrelsen har tagit fram en ny Utflyktsguide till några av länets mest besöksvärda natur- och kulturområden som vi hoppas ska fungera som ett bra planeringsunderlag inför ditt besök. Den finns digitalt på vår webbplats; Upptäck Kalmar län, men också i tryckt form på turistbyråer och naturum i länet. Du kan också hämta ett ex hos oss på Länsstyrelsen i Kalmar.

Har fler upptäckt favoritstället?

Toapapper som fladdrar i buskarna och kvarlämnade engångsgrillar. Inte det man vill mötas av på sin utflykt eller hur? På många platser finns soptunnor, använda gärna dem men om de är fulla, ta med skräpet hem igen. Om du använder våra torrdass, släng inget annat än toapapper i dem. Om parkeringen är full vid just ditt favoritställe, gör en reservplan. Det finns många fina platser på Öland och du hittar säkert en alldeles egen plats med lite planering.

Elda är mysigt men kräver kunskap

Det är inte alltid tillåtet att elda i naturreservaten. Kolla på skyltar i anslutning till entréerna eller på webben innan du börjar elda. Ta med egen ved eller kol, du får aldrig använda torra grenar från reservatet att elda med. Dessa är jätteviktiga för många insekter, mossor och lavar. På Öland blir det ofta torrt på sommaren och tänk på var och hur du eldar så det inte finns risk att elden sprider sig. Kolla på Länsstyrelsens webb innan då det ofta råder eldningsförbud sommartid.

Bygga stentorn

En populär sysselsättning är att bygga stentorn, främst på klapperstenstränder men också i odlingslandskapet där det finns rösen i betesmark. Det är inte förbjudet att bygga stentorn på stranden men ibland blir det ett problem. När den vackra kustlinjen är alldeles uppbruten av hundratals stentorn förtar man upplevelsen för många av sina medbesökare. En del stentorn byggs så höga och med så stora stenar att om de skulle falla blir de direkt livsfarliga för barn och hundar. När man använder stenar från gamla odlingsrösen gör man sig faktiskt skyldig till ett brott. Förutom det är något att tänka på alla de bönder som slitit för att lägga upp rösena en gång i tiden, att låta stenarna vara är att respektera deras arbete och vår hulturhistoria.

 

var får man köra och parkera?

Öland är en ö som många upplever med hjälp av sin bil, husbil eller med husvagn. Det kan vara lockande att köra ut på stranden eller ut på alvaret till en avskild plats. Det får man inte, varken i reservaten eller utanför. Här gäller Terrängkörningslagen. Marken på Öland är känslig och körs lätt sönder. Hjulspår som man lämnar efter sig finns kvar länge. Parkera bara på platser som är tydligt markerade som parkeringsplatser. Kolla alltid skyltningen på plats.

 

Parkeringar vid naturreservaten

Våra parkeringar är dimensionerade för reservatsbesökare. Därför är det inte tillåtet att ta upp dessa parkeringsplatser för camping/övernattning. Under säsongen kommer vaktbolag att bevaka att reglerna följs. Detta för att så många människor som möjligt ska få tillgång till våra gemensamma skyddade områden. Följ aktuell skyltning på varje parkering och kolla gärna föreskrifterna innan besöket på vår webbplats Besöksmål. På så sätt slipper du bli besviken på plats om dina planer krockar med vad som är tillåtet.

Kustvägen på norra Öland

Längs norra Öland från Äleklinta i söder till Byxelkrok i norr, går Kustvägen. Det är en smal och vindlande väg med en mycket fin utsikt över Kalmar sund. Denna väg har de senare åren blivit väldigt populär för besökare, både med bil, husbil och cykel. Vägen är smal och på många sträckor en ganska dålig grusväg. Vägen ingår inte i någon skyddad natur, förutom när den passerar genom några av våra reservat men den ingår i cykelleden Ölandsleden och är flitigt använd av cyklande barnfamiljer. Under de veckor på sommaren när det är som flest besökare på Öland är detta ingen lämplig väg för större och tyngre fordon som till exempel husbilar då det i princip inte går att mötas i bredd och mötesplatserna är få. Det kan innebära trängsel och långa köer och välj därför helst en annan tid på året för ditt besök längs kustvägen, särskilt om du kommer med husbil. Det är förbjudet att köra av vägen för att mötas eller för att parkera. Parkering får bara ske på utmärkta parkeringsplatser och övernattning på särskilda platser.

 

7 sustainable holiday tips

1. Vacation at home = climate contious
By choosing to travel to destinations close to home, and traveling domestically, this can a dramatic impact on the reduction of green house gases.  Is it possible to choose a means of travel to your destination with less climate impact? 

2. Discover your surroundings by bike
Öland is best experienced on a bicycle. With the wind in your hair, the scnets of the alvar and the sea, you have time to take in the views. In addition, you contribute to protecting the delicate and fragile winding roads of Öland, reducing the wear and tear of them. 

3. Save water 
Öland is a dry place. There is limited percipitation, especially during summer. It is therefore important to save water so there is enought for everyone. It is a standing irrigation ban during the summer months. 

4. Conscious environemental thinking
The environmenta midset and actions of everyday life can be brought to your holiday destiantion as well. Save water, recycle, turn off the lights, and eat acording to the season.

5. Buy locally produced products and produce
Make sure to choose local options at the destination. By doing so you support the local producers and their production. Show the businesses that you appreciate a sustainable mindset. For example, when going to a restaurant you can ask if the meat being served is Swedish. 

7. Pich up trash on the beach
There is an abuncance of plastic in nature. Bring a bag and make a contribution to the seas and the beaches. Get out there and start picking! 

Ölandsbron
Bra att veta

Ta del av broschyrer och kartor, reseinformation och turistinformation samt kontaktuppgifter

Read more

tillsammans stoppar vi spridningen av afrikansk svinpest!

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig utanför den smittande zonen. Men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.
det här kan du som invånare och besökare göra:

 

  • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picnick eller vid rastplatser utmed vägar.

  • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion.
varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen kan smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.

 

  • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
  • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättingar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
  • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

 

Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest i Sverige, men de första månaderna är de mest kritiska för att hejda smittspridningen. Om vi hjälps åt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen och arbetar förebyggande i resten av landet ser förutsättningarna för att lyckas ljus ut.

 

det är fortsatt säkert att äta kött från vildsvin och gris.

Svenskt vildsvins- och griskött är fortfarande säkert att äta. Du behöver inte tömma frysen på ditt vildsvins- eller griskött, slänga det du köpt i affären eller välja bort köttslagen när du äter på restaurang. Fortsätt att stödja våra svenska grisbönder, livsmedelsproducenter, restauranger, jägare och vilthanteringsanläggningar.

mer information

Hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittar du aktuell information om afrikansk svinpest och det pågående utbrottet.

Läs mer om afrikansk svinpest