Anmäl ditt evenemang

Vi erbjuder alla som arrangerar publika evenemang möjligheten att synas i evenemangskalendern på oland.se.
Innan du fyller i formuläret, vänligen läs igenom våra riktlinjer för publicering.

Vi hanterar era evenemangstips inom 10 arbetsdagar, skicka därför in ditt tips i god tid. Vi ser även att ditt evenemang bör ligga uppe i kalendern ett tag för att det ska ge någon effekt.

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemanget är korrekt. Vi tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang som inte har meddelats oss.

Alla evenemang granskas innan publicering och Ölands Turismorganisation förbehåller sig rätten att avgöra om evenemanget ska publiceras, utifrån de riktlinjer som gäller, samt granska och eventuellt göra ändringar i text och bild innan publicering sker.

 

Riktlinjer för publicering

Evenemang som syns på oland.se ska äga rum på Öland, vara publikt och öppen för allmänheten. Händelsen ska även vara av tillfällig karaktär och ske under en begränsad tid.

Evenemangen ska synas med bild, glöm därför inte att bifoga en eller flera bilder i formuläret. Bilder får inte vara större än 2 MB och ej innehålla text, och tillåtna filtyper är gif, jpg och png. Tänk på att bilder är en personuppgift. Kontrollera därför att du har samtycke från eventuella personer som syns på bild, t.ex. i form av ett modellavtal. Undvik att använd en bild med text på för bästa resultat.

Fyll i samtliga fält i formuläret. Hittar du inte rätt arena i listan, välj Öland, och notera i beskrivningen mer exakt var evenemanget äger rum.

Behandling av personuppgifter sker i enighet med GDPR.

 

Några exempel som vi inte publicerar i evenemangskalendern

Evenemang av politisk karaktär så som politiska arrangemang eller propaganda t.ex. demonstrationer gudstjänster.

Evenemang av religös karaktär så som gudstjänster eller religösa träffar. 

Kurser och utbildningar eller aktiviteter som riktar sig till medlemmar.

Kommunalt arrangerade service- och informationsträffar eller föreningsträffar eller årsmöten.

Återkommande aktiviteter som är en del av verksamhetens ordinarie utbud.