Stora Alvaret

Vandra i Världsarvet, Stora Alvarleden

Stora Alvarleden är en ca 13 km lång cykelbar vandringsled som följer en gammal färdväg tvärs över Stora alvaret, från Karlevi till Frösslunda och vidare till Resmo-/Stenåsavägen.

Vandringsleden går delvis genom södra Karlevi naturreservat. Längs sträckan finns flera av Stora Alvarets olika naturtyper och växtmiljöer representerade. Uppe på en höjdrygg, med utsikt över de stora vidderna ligger stensättningen Präströr med en rest kalkstensflisa. Några kilometer efter att du passerat Mittmuren kommer du fram till den gamla radbyn Frösslunda. Intill byn, på en liten ås i kanten av alvaret, ligger några vackra kalkstenskällare. Strax söder om byn ligger Frösslunda mosse, en grund alvarsjö med ett rikt fågelliv. Leden är markerad med små stenrösen. Cykel kan behöva ledas på vissa sträckor. I vardera ände av leden finns en parkering med informationstavlor.

För karta, följ "länkar" nedan.