Ekelundaleden

Vandra i Världsarvet, Ekelundaleden, Ekelunda by

Ekelundaleden är en cykelbar vandringsled på 1,7 km som binder samman den Stora Alvarleden i söder med Ölandsleden i norr. Leden markeras av små stenrösen.

Leden bjuder på det mångskiftande alvarlandskapet med sin rika flora och fauna. Betande djur finns i området stora delar av året.
Leden startar vid parkeringen öster om Ekelunda by och går sedan söderut till Stora Alvarleden på Frösslunda alvar.
Stora Alvarleden tar dig vidare till Frösslunda by och Resmovägen i söder eller västerut till Karlevi. Norrut leder Ölandsleden till Dröstorps ödeby och byn Skarpa Alby.

Ekelunda by är en typisk öländsk tomtradby som ligger på Stora Alvarets norra del. Namnet Ekelunda tyder på att det fanns ekskog ute på alvaret vid den tid som byn fick sitt namn för kanske mer än 1000 år sedan. Bygdens storhetstid var
under vikingatiden och längs leden har grav- och skattfynd påträffats från denna tid.

Cykel kan behöva ledas på vissa sträckor och vid mycket regn kan stövlar vara lämpliga att ha.