Trollskogens Vandringsleder
Trollskogens Vandringsleder
Trollskogens Vandringsleder
Trollskogens Vandringsleder

Trollskogens Vandringsleder

I Trollskogen finns tre färgmarkerade vandringsleder. Skyltar visar hur långt det är och färgen visar vilken led det är. Det går att kombinera leder om där är något speciellt man vill se. Fråga personalen i naturum så hjälper de dig.

TROLLSKOGSSTIGEN - 4,5 km - Röd markering
Trollskogsstigen är 4,5 kilometer lång och tar dig runt hela udden, turen tar mellan 1-2 timmar. Denna stig är till största delen en naturstig där stenar och rötter utgör underlaget. Därför kan det bitvis vara svårt att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rollator. Leden börjar bakom naturum och går ut till Östersjön och norr ut. På vägen runt udden passerar du ekar med Trolleken i spetsen, Östersjöns klapperstenstrand, järnåldersgravar, vraket efter skonaren Swiks, Hjerteskeppet, jaktmuren, de vindpinade tallarna och Grankullavikens strandängar. Har du tur kan du också få en skymt av någon av skogens invånare. Fråga gärna personalen i naturum hur du bäst kan gå utifrån dina förutsättningar om där är något särskilt du vill se.


MURGRÖNESTIGEN - 2,7 km - Gul markering
Murgrönestigen är tilljämnad för att det ska gå lättare att ta sig fram med barnvagn. Den är 2,7 kilometer och markerad med gult. Längs denna led kan du se träd som är helt inbäddade i murgröna. En sträcka löper längs Grankullavikens strandängar och en del går genom skog som brukades och återplanterades av lotsen som bodde och verkade ute på udden. Du går igenom den muren som är ca 2000 år gammal och passerar den järnåldersgrav som ligger längst söder ut i reservatet.


KNYSSELNACKESTIGEN - 1 km - Blå markering
Knysselnackestigen är en tillgänglighetsanpassad slinga på 1 kilometer. Den börjar i skogen bakom naturum och är markerad med blått. Första sträckan går genom skogen ner till strandängen vid Grankullaviken. Strandängen kan översvämmas vid högvatten och det följer strandängen och slingrar sig sedan i skogskanten mot Grankullaviken. Sista biten går på den gamla banvallen från skogsjärnvägen. Där spången vinklar upp på banvallen kan man gå ner till en flytbrygga som används för olika aktiviteter i naturums regi. Sträckan fram till bryggan är inte tillgänglighetsanpassad.


Naturum Trollskogen är ett centrum för besökare till ett naturområde. I naturumen får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området innan du ger dig vidare ut för att upptäcka naturen. Förutom utställningar har naturumet också guidningar, temakvällar och naturstigar. Du kan också få tips om utflyktsmål och vandringar.

Text: Naturum Trollskogen