Träby Borg

Träby Borg

Träby borg ligger ute på Stora Alvaret 700 meter norr om Träby. Borgen är en av öns mest säregna borganläggningar.

Borgen består av tre sammanbyggda ringborgar. De tre ringborgarnas inre diametrar varierar mellan 44 och 66 meter. Murarna är delvis kraftigt raserade, bäst bevarat är murverket i den mellersta anläggningen. Husgrunderna, som finns innanför murarna, är idag knappt urskiljbara. När Rhezelius besökte borgen 1634 var de fortfarande distinkta och han kunde räkna till 30 grunder i den nordöstra borgringen, 32 i den mellersta och 14 i den sydvästra. I den sydvästra borgen ligger ruinerna efter ett hemman, Christineborg, som anlades i början av 1800-talet. Ett par hundra meter sydost om borgen ligger ett gravfält med cirka tio synliga runda stensättningar.