Karums naturreservat

Karums naturreservat är Sveriges största område för utrotningshotade åkerogräs. Totalt har Karum 54 slåtterängar. Markerna vid Karum är fina orkidémarker och i området finns en knappt 3 km lång vandringsled kallad Karumleden.

Beskrivning

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperioder från äldre järmålder och framåt. På Karums alvar, ett av få alvarområden i mittlandet, ligger den berömda och välbesökta skeppssättningen Noaks ark.

I reservatet blommar orkidéarter som:
Skogsnycklar V. 23-28
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Johannesnycklar V. 18-26

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.

Kontakt