Jordhamns skurkvarn

I skurkvarnar slipades kalkstenen innan den skeppades i väg. Många skurkvarnar har funnits längs Ölands nordvästkust. Den enda som idag återstår är den i Jordhamn. Det är en vinddriven skurkvarn till skillnad från de äldsta som var drivna med oxar. Invid den restaurerade skurkvarnen finns lämningar av...

I skurkvarnar slipades kalkstenen innan den skeppades i väg. Många skurkvarnar har funnits längs Ölands nordvästkust. Den enda som idag återstår är den i Jordhamn. Det är en vinddriven skurkvarn till skillnad från de äldsta som var drivna med oxar. Invid den restaurerade skurkvarnen finns lämningar av gamla stenbrott och äldre kreatursdrivna skurvandringar.