Görans Dämme

Görans Dämme är en restaurerad våtmark i vilken diken har dämts och dammvallar har anlagts för att behålla vattnet i den forna våtmarken. Stora mängder av våtmarkfåglar, både häckande och rastande återkommer årligen hit. För att hitta till Görans Dämme följer du skyltningen öster ut från väg 925, 1...

Görans Dämme är en restaurerad våtmark i vilken diken har dämts och dammvallar har anlagts för att behålla vattnet i den forna våtmarken. Stora mängder av våtmarkfåglar, både häckande och rastande återkommer årligen hit. För att hitta till Görans Dämme följer du skyltningen öster ut från väg 925, 1 km på grusväg. Vid parkeringen finns det en informationstavla. Från informationstavlan leder en strövstig på cirka 1 km dig fram till en fågelskådarplattform, Strax innan plattformen är det en stätta.