Eketorps Borg

Eketorps borg är en helt utgrävd och rekonstruerad (återuppbyggd) fornborg där rekonstruktionerna har gjorts direkt på själva fornlämningen.

Ringmuren är fem meter hög och sex meter bred och innanför den ligger järnåldershus i sten och medeltida skiftesverkshus i trä som har byggts upp med gamla hantverksmetoder och material.

Under 60-talet började de arkeologiska utgrävningarna av Eketorps borg och av dessa fann arkeologerna att det har funnits tre bebyggelsefaser i borgen. Dessa har fått namnen Eketorp I, II och III. Den första fasen var under järnåldern där den  första uppskattas till tiden runt 300-400 e.kr och den andra fasen till 400-650 e.kr. Den tredje fasen av bebyggelse var under medeltiden och uppskattas till 1170-1240 e.kr. Borgen har en brunn som är kvar sedan första bebyggelsefasen och muséet rymmer idag cirka 26000 föremål från utgrävningarna. Sedan 2002 drivs borgen av Kalmar läns museum. Invigning av borgen skedde 1984 efter att rekonstruktionen av borgen stod klar. (Källa: www.eketorp.se/om-eketorp)

Som besökare får du uppleva hur en forntidsborg av den här storleken fungerade. Uppleva levande järnålder och medeltid, delta i olika vardagliga sysslor och hantverk. Till exempel kan ni prova på brödbak, bågskytte, kungsridning, textilarbete, spel och lek och mycket mer. Eller varför inte gå med i en av våra guidade turer runt borgen som äger rum flera gånger dagligen. Boka din entré här.