Sandby Borg

Sandby Borg

Sandby borg är den enda av de öländska fornborgarna som är belägen vid vattnet och har fått stor uppmärksamhet de senaste åren angående de spektakulära fynd som har gjorts där.

Att borgen är belägen vid vattnet har orsakat huvudbry, då borgen inte har passat in i den traditionella bilden av fornborgarnas historia. Traditionellt har man tolkat de öländska fornborgarna som tillflyktsplatser vid oroligheter och en plats vid sjön har då inneburit att man inte haft någon större tid att samla ihop sina dyrbarheter och ta sig till borgen innan en sjöburen fiende redan landstigit och börjat plundra. Tankar har därför väckts kring att borgen kan ha varit anlagd av vendiska sjörövare eller att man velat försvara sig mot angrepp från land. Till sitt upplägg och utseende är dock borgen mycket lik de andra borgarna, vilket talar för en inhemsk byggmästare.


Fantastiska fynd och överfall

Just mot land är muren väldigt tjock och studerar man den närmre verkar det som om det finns en yttre mur, nära den första. Det finns dessutom utanverk i form av stenbumlingar som har hindrat en angripare från att anfalla rätt på. År 2010 gjordes en georadarundersökning av borgen, i ett försök att kartlägga de forna husgrunderna som nu mer inte syns ovan mark. I samband med detta uppdagades plundringsgropar efter skattsökare. En efterundersökning för att rädda det som fanns kvar gjordes och bl.a. fem stycken spektakulära reliefspännen från 400-talet uppdagades. Intresset för borgen väcktes på nytt och de följande åren har borgen undersökts av Kalmar läns museum. Trots att bara någon enstaka procent har undersökts av borgens yta har man hittat flera avlidna personer i borgen. På skeletten finns spår av huggskador som visar att borgen överfallits under 400-talets andra hälft. Efter det inträffade har ingen kommit tillbaka för att begrava de döda och borgen har övergetts. Borgen går att besöka idag, men i nuläget finns det inga hänvisningsskyltar.