Penåsa - Blomsterlokal

Penåsa - Blomsterlokal

Penåsa ligger en bit ut på Stora alvaret och är lättåtkomligt med bil på den gamla järnvägsbanken. I området finns också en parkeringsplats. Omkring skogen som järnvägsbanken går genom finns fina våtmarker och alvarmarker med vanligtvis gott om orkidéer,

I området kring Penåsa blommar orkidéarter som:
Johannesnycklar V. 18-26
Ängsnattviol V. 22-31
Ängsnycklar V. 22-31

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.