Ölands Södra Udde

Ölands Södra Udde

Ölands södra udde är något ut över det vanliga. Vägen ner mot Långe Jan som omsluts av det vackra landskapet är kanske den mest spektakulära på Öland. Delar av året kantas vägarna av betande kor och får som inte bryr sig om de passerande bilarna. Ibland får man vackert vänta medan en fårfamilj sakta går över vägen.

Vid Ölands södra udde, som är en av Sveriges bästa fågellokaler, ligger naturreservatet Ottenby. Under de s.k. fågelskådarveckorna, v. 20-22 och 40-42, trängs fågelskådare från hela världen på Ölands södra udde för att titta på flyttfåglarna som kommer eller lämnar landet.

SCHÄFERIÄNGARNA
När du går över Schäferiängarna tror du kanske att du kommit till Afrikas savann. Det är en av Nordeuropas största slåtterängar och består dessutom av vidsträckta betesmarker med intressanta geologiska formationer (strandvallar). Namnet Schäferiängarna kommer av ett gammalt tyskt ord för ett område där man hade får. Schäferiängarna har beträdnadsförbud under vår och sommar t.o.m. 1/9. Men man kan alltid gå längs den markerade leden, Ängsvaktarstigen leder från lunden till en utsiktsplats nära stranden. Fler fina tillgänglighetsanpassade vandringsmöjligheter finns i området.

FYRBYN
Vid fyrbyn, intill fyren, finns en bokhandel och ett litet fyrmuseum som är inrymt i Värmestugan.Vid fyrplatsen ligger även en restaurang samt Ottenby fågelstation, vilken drivs av BirdLife Sverige. På stenarna utanför östra stranden ligger ofta knubbsälar och solar.

NATURUM OTTENBY
Ett Naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Naturum Ottenby ligger beläget mitt i fyrbyn. Det är fri entré till den intressanta utställningen om flyttfåglar, och är årligen öppet från påsk till november. Naturum erbjuder också många guidningar för besökarna.

LÅNGE JAN
Långe Jan, som tändes första gången år 1785 är en av Sveriges äldsta fyrar. Med sina 42 meter är den absolut Sveriges högsta fyr. Namnet Långe Jan kommer från det medeltida kapellet S:t Johannes (Jan). När Kapellet revs användes stenen till byggandet av fyren. Ett stenkors väster om vägen mellan Långe Jan och Ottenby kungsgård utmärker platsen för det dåtida kapellet.

Hur många trappsteg är det upp till toppen?

Kontakt

Ottenby 401 386 64 Degerhamn