Norra Möckleby kyrka

Norra Möckleby kyrka

Norra Möckleby kyrka ligger på Ölands östra sida utmed den väg som går från Föra i norr till Ottenby i söder

Kyrkan ligger i norra delen av byn där det idag finns såväl äldre bebyggelse som villaområde. Söder om kyrkan ligger det f.d. skolhuset som byggdes 1896. I vinkel med denna byggnad ligger kantorsbostaden som byggdes 1927-28. Öster om kyrkan finns prästgården som idag är såld till privatpersoner.

Kyrkan
En kyrka uppfördes i N Möckleby under senare delen av 1100-talet. Den bestod av långhus och ett torn i väster. Omkring år 1200 uppfördes ett torn även i öster och kyrkan förvandlades till en klövsadelkyrka. Sakristian i norr tillkom omkring år 1300.

Flera om och tillbyggnader gjordes sedan fram till att den nuvarande kyrkan byggdes 1824. Då revs östtornet och långhuset. Ett nytt långhus ritat av arkitekten J. W. Gerss uppfördes. Västtornet påbyggdes med en lanternin och en portal från det medeltida långhuset överfördes till tornet.

Denna fungerar idag som kyrkans västra ingång. Frånsett tornet, som har en ålderdomlig karaktär, är kyrkan såväl interiört som exteriört byggd i nyklassicistisk stil med stora rundbågiga fönster, innertak med trätunnvalv och för stilen typiska dekorelement i inredningen. Under 1900-talet har kyrkan genomgått fyra större renoveringar 1922-23, 1954-55, 1969 och 1988.



Minneslund
Minneslunden ligger i kyrkogårdens sydöstra hörn. Den avgränsas av en tujahäck som är öppen mot nordväst. Platsen markeras av ett kalkstenskors med texten minneslund. Detta står i en plantering med ölandstok, krypen och sommarblommor. Här finns också ställ för blomvaser och ett skåp för ljus. Mot tujahäcken står en bänk. I planteringen och vid häcken står flera låga ljusstolpar.

Byggnader
I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en byggnad av sten. Fasaden är putsad och avfärgad i vitt. Taket är belagt med rött tegel. I söder finns två gluggar och två dörrar av trä. De sistnämnda är svartmålade liksom övriga snickerier. Inne i byggnaden är golvet belagt med gamla gravhällar. Byggnaden används idag som förråd och redskapsbod.

I södra delen av kvarter A står en klockstapel. I denna hänger en klocka som tagits ur bruk. Den göts 1643 av Gert Meyer. Klockan är idag spräckt men församlingen ansåg att den hade en vacker dekor och ville därför bevara den. Arkitekt Nils Carlgren har ritat den klockstapel som uppfördes i början av 1960-talet. Den består av två pelare av murad kalksten och täcks av ett tälttak i trä.

Övrigt
Äldre gravvårdar som tagits bort från kyrkogården är dels uppställda öster om kyrkan, dels sydost om kyrkogården.

Man kan i kyrkogårdsmuren hitta rester av äldre tegelpannor märkta WNS. Dessa kommer från Wärnanäs tegelbruk som var i drift vid slutet av 1700-talet fram till sekelskiftet 1900. En stor del av deras produktion skeppades till Öland. Än idag kan man se rester av tegelbruket norr om den Oxenstiernska byggnaden på Värnanäs.