Neptuni Åkrar
BlåeldNeptuniÅkrar.jpg
Neptuni Åkrar
Neptuni Åkrar

Neptuni Åkrar

Neptuni åkrar är ett utbrett klapperstensfält längs kusten norr om Byxelkrok på Öland. Det fick sitt namn av Carl von Linné 1741 efter den romerska havsguden Neptunus. Området är ett naturreservat.

Namnet "Neptuni åkrar" har Carl von Linné som upphovsman. Han passerade här under sin öländska resa 1741. Detta är 200 meter breda strandvallar, en formation från den senaste inlandsisen. En strandvall utgörs främst av platta stenar och grus som med vågornas hjälp transporterats upp ovan eller parallellt med vattenlinjen.

Neptuni åkrar är kanske mest känt för sin färgsprakande blomning av blåeld. Klapperstensvallarna har en sparsam flora och här växer arter som gråfibbla, tulkört, spåtistel, fårsvingel, gruslok och backtimjan. Längs stranden trivs salttåg, strandaster och gulkämpar. Vid stranden söder om Neptuni åkrar ligger ett vikingatida gravfält benämnt Forgallaskeppet.

VANDRINGSLED:
Längd: 3 km
Svårighetsgrad: Lätt
Markeringar: Inga
Startpunkt: Reservatets södra parkeringsplats
Underlag: Grus, klappersten och stenhällar

Leden startar vid reservatets södra parkering, ca 2 km norr om Byxelkrok. Ca 100 meter söder om parkeringen finns en skeppssättning, Forgalla skepp, som du kan kika närmre på innan du viker av norrut för att påbörja promenaden över klapperstensfältet. Vill du komma nära vattnet kan du gå ner till kalkstenshällarna och promenera på det platta underlaget, som dessutom innehåller intressant fossil, i några hundra meter innan vi föreslår att du går upp till strandvallens klapperfält där den färgsprakande blåelden lyser, särskilt under juni månad. Här blommar även gråfibbla, tulkört, spåtistel, fårsvingel, gruslok och backtimjan.

Klapperstensfältet har havet skapat genom att spolat bort jord och grus och därmed har bara sten blivit kvar. Vågsvallet har format stenarna till klapperstensvallar som ligger omkring 5-15 meter ifrån varandra och med en nivåskillnad på omkring 1 meter.

Fortsätt vandringen längs en av stigarna på strandvallarna och vik av efter någon kilometer mot den nordligaste parkeringen inom naturreservatet. Härifrån går en stig tillbaka mot söder.