Latrintömning - Borgholms tömningsstation

Borgholms kommun erbjuder en tömningsstation centralt och bra för husbilar och bussar.
Här kan man även fylla på med färskvatten.

Öppettider Frostfri tid

Vatten: Ja
El: Nej
Toalett: Nej
Dusch: Nej
Tömning latrin kassett: Ja
Tömning latrin fasta tankar: Ja
Tömning av gråvatten: Ja
Sopkärl: Nej
Wifi: Nej
Tvättmaskin: Nej
Turistinformation: Nej