Kustvägen mellan Byxelkrok och Hagskog

Ålderdomlig vägmiljö med kontinuitet från förhistorisk tid.

Vägen mellan Byxelkrok och Hagskog på nordvästra Öland är en del av den långa väg som man kan följa utmed kusten. Här slingrar sig vägen fram i ett omväxlande odlingslandskap med betade alvarmarker och lövskog. I den södra delen löper vägen längs den höga klippbranten där man har en imponerande utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun. I nära anslutning till vägen finns flera skogsvägar som tvärar av åt öster in mot Böda kronopark. Längs vägen finns flera kulturhistoriska minnesmärken. Vid Toknäs har en av de viktigare hamnarna på Ölands nordvästkust legat. Här finns flera ensamliggande gravar långt ute på branten eller omedelbart intill vägen. Några av gravarna har namn, Stendansen och Rörstensudden vid Hagskog är ett par exempel.