Kapelluddens fyr

Kapelluddens fyr

Cirka fyra kilometer öster om kyrkan i byn Bredsättra ligger Kapelluddens fyr. Kapelludden är inte enbart på grund av sin fyr, ett populärt utflyktsmål, med sina fiskebodar, fornlämningar och rika fågelliv.

Längst ut på udden ligger Kapelluddens fyr. Fyrplatsen anlades åren 1871-1872 efter ritningar av A.T. Gellerstedt. Fyrtornet är av s.k. ”Heidenstam-typ”, ett öppet pelartorn av järn, 32 meter högt och med lanternin.

Kontakt

Kläppingevägen 99 387 95 Köpingsvik