Jürgen Ewel - Ateljé Ålkistan
Jürgen Ewel - Ateljé Ålkistan

Jürgen Ewel - Ateljé Ålkistan

Jürgens landskapsbilder förmedlar ofta förtrollning och förundran. De ofta öppna motivvalen ger betraktaren möjlighet att tolka målningarna beroende av den egna erfarenheten.

Om ni är vid Ölands fantastiska kuststräcka är det enkelt att besöka ateljé Ålkistan. Horns kustväg på norra Öland ligger mellan Alvedsjöbodar och Byrum-Sandvik. Här har Jürgen Ewel sin utställningslokal och ateljé med utsikt över Kalmarsund.

För öppettider övriga delar av året, se webbsida.

Medlem i Åkerbokonstnärerna.