Ölands Turismorganisations Integritetspolicy

Ölands Turismorganisation är en del av Ölands kommunalförbund och följer deras integritetspolicy men har också valt att göra några tillägg utifrån organisationens verksamhet.

insamling och behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Ölands kommunalförbunds integritetspolicy. De vanligaste anledningarna till att vi har information om dig är att du har ett avtal med oss, att du har gjort en bokning hos oss, att du ingår i vårt nätverk eller att du har anmält dig till något av våra evenemang eller nyhetsutskick. Det kan också vara så att du är kontaktperson för en organisation som verkar inom regionens besöksnäring eller att du är journalist eller influencer.

bildpublicering

För att Ölands turismorganisation ska kunna uppfylla sitt uppdrag – att utveckla, profilera och marknadsföra Öland som destination – publicerar vi med jämna mellanrum bilder som visar Ölands sevärdheter och olika evenemang. Vi har gjort en intresseavvägning och bedömer att Ölands turismorganisations intresse av att kunna visa upp Öland som ett attraktivt destination väger tyngre än den skada publiceringen kan tänkas göra för personer som syns på bild.

Vi ska ta stor hänsyn när vi fotograferar, till exempel genom att:

  • ta neutrala bilder där eventuella människor som syns framställs på ett positivt sätt.
  • sträva efter att så få ansikten som möjligt syns.
  • undvika att fotografera barn.
  • i möjligaste mån informera om att vi kommer att fotografera under evenemanget. Detta kan exempelvis ske på evenemangets webbplats i förväg, genom att en konferencier/speaker berättar om det på plats vid evenemanget och via skyltar på plats.

Personer som syns på bild har rätt att be om att få bilden borttagen. Detta gör du genom att kontakta oss via [email protected].

användning av cookies

Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på oland.se. Cookies används som ett hjälpmedel för dig så att du enkelt kan hitta rätt information och anpassa ditt besök efter individuella önskemål. Du kan avvisa cookies genom att ställa in din webbläsare.