Gammalsby sjömarker
Gammalsby sjömarker

Gammalsby sjömarker

Gammalsby sjömarker på östra Öland ingår i ett sammanhängande kulturlandskap- de öländska sjömarkerna som är ett av Europas värdefullaste fågelområden för häckande och rastande fågel. Kusten omges av öppna betesmarker även kallade för sjömarker. För att ta dig fram till sjömarken följer du skyltningen Seby läge 1 km / Sjömark öster ut från väg 925. I området som är lättillgängligt finns det parkeringsplatser, två skådarplattformar och en

Gammalsby sjömarker på östra Öland ingår i ett sammanhängande kulturlandskap- de öländska sjömarkerna som är ett av Europas värdefullaste fågelområden för häckande och rastande fågel. Kusten omges av öppna betesmarker även kallade för sjömarker. För att ta dig fram till sjömarken följer du skyltningen Seby läge 1 km / Sjömark öster ut från väg 925. I området som är lättillgängligt finns det parkeringsplatser, två skådarplattformar och en strövstig som är tillgänglig året runt.

Sjömarkerna och alvarmarkerna utgjorde tillsammans de gamla utmarkerna som användes till bete. Men då sjömarkerna är betydligt bördigare har de alltid haft en högre status hos lantbrukarna.