Frösslunda mosse

Frösslunda mosse

I Frösslunda mosse kan du se främst änder och rovfåglar men även andra fågelarter, både häckande och rastande som årligen återkommer hit. För att hitta till Frösslunda mosse följer du skyltningen väster ut mot Frösslunda 2 km från väg 925. När du närmar dig byn tar du första avfarten till vänster söder om byn där det finns en liten grusväg som leder dig fram till mossen och en liten parkeringsplats.