tälta

Du får tälta något enstaka dygn i naturen men välj en plats som inte ligger nära bostadshus. Det är också viktigt att inte störa markägaren eller skada naturen.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte på betesmark och jordbruk som används eller i en plantering. Tältplatsen får inte heller ligga nära bostadshus.

 

markägarens tillstånd vid många tält

Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

 

i nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler

I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen. Länsstyrelsen - besökare i skyddad natur

 

lämna inte kvar skräp eller matrester

Det är alltid viktigt att  inte ha mat framme, att städa upp efter sig och inte lämna skräp eller matrester i naturen. Just nu är det extra viktigt. En sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar, afrikansk svinpest, finns inte i Sverige men längre ner i Europa. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt. Det överlever länge i miljön samt i kött och charkvaror från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Sjukdomen är inte farlig för människor men är mycket smittsam för vildsvin och grisar. Därför är det viktigt att inte lämna kvar till exempel skink- eller korvsmörgåsen som ingen åt upp.

 

elda

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden, eldning är dock inte alltid tillåten i naturreservaten. Titta på skyltar i anslutning till entréerna eller på webben innan du börjar elda. Elda helst på iordninggjorda eldplatser och kolla upp om det är eldningsförbud.  

Ta med egen ved eller kol, då du aldrig får använda torra grenar från naturreservatet att elda med. Dessa är jätteviktiga för många insekter, mossor och lavar. På Öland blir det ofta torrt på sommaren och då råder ofta eldningsförbud. Kolla på Länsstyrelsens webbsida innan så att det inte blir fel.

Husbil

fricampa med husbil

Det finns inga bestämmelser om hur länge du kan ställa upp ditt motorfordon i anslutning till väg som inte är terräng. När det gäller tält anses gränsen gå vid något enstaka dygn. En husbil eller husvagn tar mer plats än ett tält. Fråga därför alltid markägare om lov innan du ställer upp din husbil eller husvagn i närheten av bostadshus, även om det bara är för en natt. Terrängkörningslagen gäller även vid camping i naturen och det är därför förbjudet att köra med husbil i naturen.