fiske på öland

Öland, särskilt norra delen, är ett sportfiskeparadis av hög klass tack vare utmärkt fiske och tillgängliga vatten..

ölands sportfiskeguider

fiskeplatser

äleklinta upp till norra udden på västra sidan

Gullehamn, Äleklinta, Bruddesta, Grönvik, Djupvik, Lofta, Sjölund, Nabben, Gillberga, Alvedsjö bodar, Hornsudden, Byrums Sandvik, Hagskog, Tokenäs udde, Björnsnabben, Långe Erik.

  • Går att fiska: Havsöring (uddar), abborre, gädda (grunda vikar), torsk och flundra (sandbottnar). Observera fredningstider.

 

ängjärnsudden ner till Bresingsudden

Ängjärnsudden, Kesnäsudden, Själgrundsudd, Nybyorde, Högenäsorde, Hallnäs udde, Varholm, Egby udde, Kapelludden, Bresingsudden.

  • Går att fiska: Havsöring, abborre, gädda (grunda vikar), näbbgädda, ev. lax. Observera fredningstider

 

össby och Näsby
  • Går att fiska: Havsöring, abborre, gädda (grunda vikar), näbbgädda, ev. lax. Observera fredningstider.

 

hammarby, Årsvik och Grönhögen
  • Går att fiska: Havsöring, ev. lax. Observera fredningstider.

 

ekerumsrevet
  • Går att fiska: Havsöring. Observera fredningstider.

att tänka på!

havsöring:

Havsöring har inga restriktioner, det finns inga förbud mot fiske och bästa perioden är på våren är mars, april och maj. Det anses att havsöringsfisket är strålande i denna del av Östersjön och den fiskas med fördel på fluga om det inte blåser för mycket.

aborre:

Är också knepigt, men går att meta i många hamnar.

gädda:

Rejäla gäddor, inte sällan på mer än tio kilo kan fångas i Grankullaviken. Bäst gäddfiske bedrivs mot hösten efter sommaren, det vill säga slutet av augusti till oktober.

flundra:

Flundra går utmärkt med endast krok, sänke och bete.

sik:

Kan vara knepigt att hitta.

torsk:

Beståndet har ökat och även det går utmärkt att fånga.

fiskeregler på öland!

havsöring:

Fiske är förbjudet 500 meter norr och söder om Åbybäckens mynning fr.om. första oktober t.o.m. december. Minimimått på havsöring är 50 cm.

aborre:

Fiske är förbjudet från första april t.o.m sista maj.

gädda:

Fiske är förbjudet från första april t.o.m sista maj. Övrig tid max tre gäddor per dag och endast fiskar mellan 40-75cm får tas upp.

öring & lax:

Vattendrag som mynnar i Östersjön är fredade upp till och med det första definitiva vandringshindret 1/10 till 31/12.

fiskekort:

Vid fiske i sötvatten, insjöar och strömvatten, krävs alltid tillstånd av fiskerättsägaren (fiskekort). Handredskapsfiske vid kusten är fritt.