Eckelsudde
Eckelsudde
Eckelsudde
Eckelsudde
Eckelsudde
Eckelsudde

Eckelsudde

Eckelsudde är en av de bästa fågellokalerna längs med Ölands västkust för rastande och sträckande fågel och samtidigt platsen för en knubbsälkoloni på 50-80 sälar, vilket motsvarar en fjärdedel av knubbsälbeståndet i Kalmarsund. För att hitta fram till Eckelsudde följer du skyltningen från vägen och gör en avstickare från Ölandsleden. Vid Eckelsudde finns det en parkering och rastplats med toaletter samt en informationstavla. Fortsätter du

Eckelsudde är en av de bästa fågellokalerna längs med Ölands västkust för rastande och sträckande fågel och samtidigt platsen för en knubbsälkoloni på 50-80 sälar, vilket motsvarar en fjärdedel av knubbsälbeståndet i Kalmarsund. För att hitta fram till Eckelsudde följer du skyltningen från vägen och gör en avstickare från Ölandsleden. Vid Eckelsudde finns det en parkering och rastplats med toaletter samt en informationstavla. Fortsätter du på strövstigen cirka 200 meter förbi informationstavlan finns det även en plattform med utsikt över strandkanten. Vid rastplatsen finns det också bord och bänkar för att ta en fika.