Beijershamn - Haga Park
Beijershamn - Haga Park
Beijershamn - Haga Park

Beijershamn - Haga Park

Beijershamn är ett förfallet hamnbygge projekt som blivit ett fågelparadis. Totalt har 250 fågelarter observerats här. Främst är området en viktig rast- och häckningslokal för vadare men här häckar också änder, tärnor och måsfåglar. För att hitta fram till Beijershamn krävs först en avstickare mot Haga Park. Vid korsningen mellan Hagaparksvägen och Beijershamnvägen är det skyltat mot Beijershamn till höger. I fågellokalen finns det två

Beijershamn är ett förfallet hamnbygge projekt som blivit ett fågelparadis. Totalt har 250 fågelarter observerats här. Främst är området en viktig rast- och häckningslokal för vadare men här häckar också änder, tärnor och måsfåglar. För att hitta fram till Beijershamn krävs först en avstickare mot Haga Park. Vid korsningen mellan Hagaparksvägen och Beijershamnvägen är det skyltat mot Beijershamn till höger. I fågellokalen finns det två fågeltorn, norra och södra. Det södra fågeltornet är väl synligt från vägen. Från parkeringen fram till det södra tornet är det en gång på träspång. Vid tornet finns fikabord.

I fågellokalen finns det även vandringsleder och en uppskattad led för funktionshindrade samt gömslen. Vid parkeringen finns det också en informationstavla. I området går även betesdjur.

Beijershamn är även en av Ölands finaste fjärilslokaler. På en smal remsa med torra och öppna gräsmarker mellan strandängarna och skogen har lavdagsvärmaren sin enda förekomst i Norden. Totalt har mer än 650 av Sveriges 950 fjärilsarter återfunnits här. Tack vare den goda insektstillgången är Beijershamn också ett fladdermösseldorado. Tolv av Sveriges arton arter har påträffats i området. Av sällsynta fladdermöss förekommer bl.a. mustaschfladdermus och trollfladdermus.