Arontorpsängen - Blomsterlokal

Arontorpsängen - Blomsterlokal

Naturreservatet med omgivning är som mest välbesökt i maj månad då vårdonisen blommar här. Växten kallas också för arontorpsros, ett namn den givetvis fått efter byn Arontorp. De omgivande ädellövskogarna hyser även en hel del intressanta arter.

I Arontorpsängen blommar även orkidéarter som:
Skogsnattviol V. 25-28

Observera att veckorna är när orkidén vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.