älska öland varsamt

Det är ett privilegium att få ta del av den växlande naturen på Öland. Samtidigt är naturen här skör och många områden är mycket värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt, för att även i framtiden kunna ta del av allt som gör Öland unikt.

Cykla i Borgholm

cykling 

Du kan cykla både på landsbygden och på privata vägar. Undvik våt mark som lätt skadas av cykelspår. Kom ihåg att visa hänsyn till vandrare och andra som du möter på stigar och leder.

Picknick i Sandbergen

ta med skräpet

All nedskräpning är förbjuden. Trasigt glas, burkar, plast, cigarettfimpar, fiskelinor och annat skräp kan skada både människor och djur. Hittar du någon annans skräp längs vägen får du gärna plocka med även det!

Helena Elm - Penåsa Rastplats

elda säkert

Du kan göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Välj säkra eldstäder. När det är torrt kan det råda eldningsförbud, det är ditt ansvar att vara uppdaterad på de senaste rekommendationerna.

Hund på Borgholms Slott

ta med hunden

För att skydda vilda däggdjur och fåglar måste du ta ansvar för din hund, ofta är koppel en bra lösning. Detta är särskilt viktigt under våren och sommaren när djuren har ungar. I många naturområden kan även betesdjur gå, det är viktigt att du följer skyltar och har hunden i koppel för att undvika olyckor.

Solnedgång i Djupvik

vildplockat

Du kan fritt plocka blommor, bär och svampar i naturen, men vissa växter är skyddade och får därför inte plockas, till exempel alla Ölands orkidéer. Du får inte heller bryta av grenar från levande träd och buskar.

Husbil

köra i naturen

Det är förbjudet att köra med motordrivna fordon i naturen eftersom det skadar marken och kan störa djur och människor. Ölands mindre vägar gränsar till mycket känsliga natur och det är viktigt att inte köra av vägen eller parkera utanför markerade områden.

skyddad natur på Öland

Öland har en unik och mycket känslig natur och det är många som vill uppleva den. Detta är jätteroligt men ställer krav på dig som besökare och oss som reservatsförvaltare. Vi behöver hjälpas åt för att den känsliga naturen inte ska ta skada och att du som besökare ska få en fin upplevelse. 

Inte störa - Inte förstöra

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Det gäller förstås också i våra skyddade områden. Tillgången till friluftsliv är viktig för oss alla, det märktes inte minst under förra året när extra många människor valde att semestra i Sverige. När många vill vara i naturen är det extra viktigt att vi visar hänsyn till naturen och till de människor vi möter där. Enkla saker att tänka på är att hålla hunden kopplad, cykla och rida med gott omdöme och stänga grindar till betesmarker du passerar.

Reservatföreskrifter - varför?

På Öland finns 91 naturreservat, så en egen ”pärla” går att finna. Vid reservatets entré finns en tavla med information, där du kan läsa om naturen och de föreskrifter som gäller för området. Det kan kännas stelt och tråkigt med förbud, men föreskrifterna är till för att skydda naturen och göra vår upplevelse till det där lilla extra, så läs på tavlan innan du går in i reservatet. Tänkvärt är att allemansrätten inte gäller fullt ut i ett skyddat område där det finns föreskrifter. Tälta och övernatta, rida och cykla är sådant som kan vara reglerat. Planera gärna ditt besök innan så slipper du bli besviken på plats.

Planera ditt besök

Det är högt tryck på naturreservatens besöksanordningar som parkeringar, soptunnor och toaletter i Kalmar län i år. Särskilt naturreservaten på norra Öland är mycket välbesökta under veckorna 24 – 32. Allra värst är det under veckorna 28 – 31 och vi ber dig därför att gärna planera ditt besök till en annan tidpunkt eller ett alternativt naturområde. Om du ändå väljer norra Öland och parkeringen är full när du anländer, ha en reservplan. Ställ inte bilen längs vägen eller felparkera så att framkomligheten minskar för räddningstjänst. 

Länsstyrelsen har tagit fram en ny Utflyktsguide till några av länets mest besöksvärda natur- och kulturområden som vi hoppas ska fungera som ett bra planeringsunderlag inför ditt besök. Den finns digitalt på vår webbplats; Upptäck Kalmar län, men också i tryckt form på turistbyråer och naturum i länet. Du kan också hämta ett ex hos oss på Länsstyrelsen i Kalmar.

Har fler upptäckt favoritstället?

Toapapper som fladdrar i buskarna och kvarlämnade engångsgrillar. Inte det man vill mötas av på sin utflykt eller hur? På många platser finns soptunnor, använda gärna dem men om de är fulla, ta med skräpet hem igen. Om du använder våra torrdass, släng inget annat än toapapper i dem. Om parkeringen är full vid just ditt favoritställe, gör en reservplan. Det finns många fina platser på Öland och du hittar säkert en alldeles egen plats med lite planering.

Elda är mysigt men kräver kunskap

Det är inte alltid tillåtet att elda i naturreservaten. Kolla på skyltar i anslutning till entréerna eller på webben innan du börjar elda. Ta med egen ved eller kol, du får aldrig använda torra grenar från reservatet att elda med. Dessa är jätteviktiga för många insekter, mossor och lavar. På Öland blir det ofta torrt på sommaren och tänk på var och hur du eldar så det inte finns risk att elden sprider sig. Kolla på Länsstyrelsens webb innan då det ofta råder eldningsförbud sommartid.

Bygga stentorn

En populär sysselsättning är att bygga stentorn, främst på klapperstenstränder men också i odlingslandskapet där det finns rösen i betesmark. Det är inte förbjudet att bygga stentorn på stranden men ibland blir det ett problem. När den vackra kustlinjen är alldeles uppbruten av hundratals stentorn förtar man upplevelsen för många av sina medbesökare. En del stentorn byggs så höga och med så stora stenar att om de skulle falla blir de direkt livsfarliga för barn och hundar. När man använder stenar från gamla odlingsrösen gör man sig faktiskt skyldig till ett brott. Förutom det är något att tänka på alla de bönder som slitit för att lägga upp rösena en gång i tiden, att låta stenarna vara är att respektera deras arbete och vår hulturhistoria.

 

var får man köra och parkera?

Öland är en ö som många upplever med hjälp av sin bil, husbil eller med husvagn. Det kan vara lockande att köra ut på stranden eller ut på alvaret till en avskild plats. Det får man inte, varken i reservaten eller utanför. Här gäller Terrängkörningslagen. Marken på Öland är känslig och körs lätt sönder. Hjulspår som man lämnar efter sig finns kvar länge. Parkera bara på platser som är tydligt markerade som parkeringsplatser. Kolla alltid skyltningen på plats.

 

Parkeringar vid naturreservaten

Våra parkeringar är dimensionerade för reservatsbesökare. Därför är det inte tillåtet att ta upp dessa parkeringsplatser för camping/övernattning. Under säsongen kommer vaktbolag att bevaka att reglerna följs. Detta för att så många människor som möjligt ska få tillgång till våra gemensamma skyddade områden. Följ aktuell skyltning på varje parkering och kolla gärna föreskrifterna innan besöket på vår webbplats Besöksmål. På så sätt slipper du bli besviken på plats om dina planer krockar med vad som är tillåtet.

Kustvägen på norra Öland

Längs norra Öland från Äleklinta i söder till Byxelkrok i norr, går Kustvägen. Det är en smal och vindlande väg med en mycket fin utsikt över Kalmar sund. Denna väg har de senare åren blivit väldigt populär för besökare, både med bil, husbil och cykel. Vägen är smal och på många sträckor en ganska dålig grusväg. Vägen ingår inte i någon skyddad natur, förutom när den passerar genom några av våra reservat men den ingår i cykelleden Ölandsleden och är flitigt använd av cyklande barnfamiljer. Under de veckor på sommaren när det är som flest besökare på Öland är detta ingen lämplig väg för större och tyngre fordon som till exempel husbilar då det i princip inte går att mötas i bredd och mötesplatserna är få. Det kan innebära trängsel och långa köer och välj därför helst en annan tid på året för ditt besök längs kustvägen, särskilt om du kommer med husbil. Det är förbjudet att köra av vägen för att mötas eller för att parkera. Parkering får bara ske på utmärkta parkeringsplatser och övernattning på särskilda platser.

 

7 hållbara semestertips

1. Hemestra = klimatsmart
Att välja ett resmål i din närregion och göra inrikesresor gör stor skillnad för minskningen av växthusgaser. Går det att välja ett färdsätt till din semesterdestination med mindre klimatpåverkan? 

2. Upptäck närområdet på cykel 
Öland upplevs bäst på cykel. Här får du vinden i håret, dofterna från alvar och hav och tid att se dig om. Dessutom bidrar du till att Ölands känsliga natur längs småvägarna inte slits. 

3. Spara på vattnet 
På Öland är det ofta torrt. Nederbörden under året är liten, speciellt under sommaren. Därför gäller det att vara sparsam med vattnet så att det räcker till alla. Bevattningsförbud gäller sommartid.

4. Medvetet miljötänk 
Ta med ditt medvetna miljötänk från vardagen även på semestern. Spara vatten, återvinn skräpet, släck lampan och ät efter säsong. 

5. Handla närproducerat och närodlat 
Se till att välja de lokala alternativen när du är på plats. Då stödjer du de lokala småproducenterna och deras produktion. 

6. Hållbara företag 
Visa företagen att du värdesätter ett hållbart tänkande. Fråga till exempel när du är på restaurang om köttet är svenskt. 

7. Glocka på stranden 
Det finns mycket plast i vår natur. Ta med dig en påse och gör en insats för haven och stränderna. Gå ut och plocka - glocka!

Segelbåt utanför Köpingsvik
Bra att veta
Läs mer

tillsammans stoppar vi spridningen av afrikansk svinpest!

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig utanför den smittande zonen. Men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.
det här kan du som invånare och besökare göra:

 

  • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picnick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion.
varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen kan smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.

 

  • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
  • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättingar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
  • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

 

Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest i Sverige, men de första månaderna är de mest kritiska för att hejda smittspridningen. Om vi hjälps åt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen och arbetar förebyggande i resten av landet ser förutsättningarna för att lyckas ljus ut.

 

det är fortsatt säkert att äta kött från vildsvin och gris.

Svenskt vildsvins- och griskött är fortfarande säkert att äta. Du behöver inte tömma frysen på ditt vildsvins- eller griskött, slänga det du köpt i affären eller välja bort köttslagen när du äter på restaurang. Fortsätt att stödja våra svenska grisbönder, livsmedelsproducenter, restauranger, jägare och vilthanteringsanläggningar.

mer information

Hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittar du aktuell information om afrikansk svinpest och det pågående utbrottet.

Läs mer om afrikansk svinpest