Vernissage för utställningen Experimentellt kulturarv: avslut en ny början / rörelse

Vi bjuder in till utställningen Experimentellt kulturarv: avslut en ny början / rörelse, där vi skildrar nuläge och framtidsperspektiv på mötesplatser för konst och kulturarv

Vernissage. Utställningen i Kamerala villan rymmer en presentation av projektet samt skisser och andra arbeten och gestaltningar såsom filmer, bildspel och ljudskulpturer som tillkommit under åren 2016–18, då Experimentellt Kulturarv har arbetat på Öland med omnejd för att gestalta kulturarv i landskapet i ett forsknings- och samverkansprojekt med finansiellt stöd från Familjen Kamprads stiftelse. Under arbetets gång har vi anordnat en rad workshops och arbetat med den fria skissen och anakronismen som metod. Experimentellt kulturarv befinner sig i rörelse, och vi vidareutvecklar olika idéer för framtiden. Utställningen pågår under Ljus på kultur med start denna vernissage lördagen den 27 oktober och pågår till och med söndagen den 11 november. På vernissagekvällen ges en eldkonst-föreställning, Dr. Mirvagos mirakulösa maskin, med Eldkonst- och teatergruppen Lield klockan 19.30 vid Kamerala villan, se även separat programpunkt. Under Ljus på kultur genomförs också flera workshops i Kamerala villan, även dessa presenteras som separata programpunkter under respektive dag.