Marknadsföring & Paketering

Vem är din kund och vilken typ av upplevelse söker de? Hur och var kommunicerar du med din målgrupp? Vad erbjuder du din målgrupp och hur paketerar du det? Ta del av guider och tips för att på bästa sätt kommunicera, annonsera och paketera till just din målgrupp. 
kalksten grå
1. Marknad & Målgrupp

Vem är din kund och vilken typ av upplevelse söker de?

Läs mer
kalksten grå
2. Digital Närvaro

Hur och var kommunicerar du med din målgrupp?

Läs mer
kalksten grå
3. Paketering

Vad erbjuder du din målgrupp och hur paketerar du det?

Läs mer

Mediabank

Ölands Turismorganisation har tillsammans med partners producerat bilder och filmer i syfte att marknadsföra Öland som destination. Detta material får du som företag eller förening också använda i era egna kanaler så som hemsida, Facebook eller Instagram. 

Behöver du nytt material för din marknadsföring? Om ni är i behov av att anlita en konsult för marknadsföringsmaterial, hemsida eller liknande kan ni först undersöka om möjlighet finns att nyttja regionens konsultcheckar. Länk till info om konsultcheckar 

Horns udde
Bilder att använda
Läs mer
Barn i Långe Jan, Ottenby
Filmer att använda
Läs mer