#9 Stora alvaret

 

ÖLANDS VÄRLDSARV

Från Karlevi i väster till Gårdby i öster och sedan hela vägen ner till Ölands sydspets sträcker sig ett underskönt landskap och en unik kulturbygd. Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. På Öland har det bedrivits jordbruk i tusentals år. På grund av de speciella förutsättningarna går bara en del av ön att odla på. Stora alvaret och sjömarkerna vid Östersjön har inte kunnat odlas utan har främst fungerat som betesmark. Detta gör att vi idag kan uppleva något så unikt som ett medeltida odlingslandskap som brukas med moderna maskiner. Mycket som på södra Öland kan upplevas som naturens orörda skönhet är i själva verket ett lyckat samspel mellan människa och natur. Odlingslandskapet är sedan 2000 med på Unescos världsarvslista som en av världens mest unika platser.

 

 

VÄGEN MELLAN RESMO OCH STENÅSA

Längs alvarvägen mellan Resmo och Stenåsa breder det platta och majestätiska alvaret ut sig och låter dig se storheten i världens största alvar; Stora alvaret. Halvvägs mellan byarna ligger Möckelmossen, alvarets största sjö, där mängder av fåglar häckar. Här finns en bra parkering, informationstavlor och toalett.

ÖLANDS TESTFÄLT

På 1950- och 60-talet placerades 184 stycken vitmålade betonglock ut på Stora alvaret. Det var ingen slump, från ovan bildar de ett tydligt mönster. 1955 påbörjades ett arbete för att testa kamerors exakthet vid flygfotografering. Innan dess hade kamerorna endast testats i laboratorier. Resultaten blev världskända och innebar att kameratillverkarna fick göra justeringar på sina kameror. Än idag går det att hitta de flesta av dessa betonglock. Ge dig ut på en vandrings- eller löptur på alvaret och se hur många du hittar, starta vid Möckelmossens rastplats.

KARTMUREN

En av alvarets verkliga doldisar är den 30 meter långa och en meter höga kalkstensmuren som kallas för Kartmuren. Den uppfördes på 1920-talet och har använts som utgångspunkt för att mäta alvaret. Den nås lättast från Bårby Källa vandringsled. Ca 2 km in på leden promenerar du längs med mittmuren, fortsätt till du når en stätta. Härifrån ser du kartmuren ca 300 meter nordost om stättan.

 

 

GETTLINGE GRAVFÄLT

Gravfältet är ett av de största på Öland, med en längd på nästan två kilometer som går norrut från Gettlinge by. Idag återstår fler än 200 gravar av de ursprungliga 250. På norra delen av gravfältet står en imponerande 30 meter lång skeppssättning som består av 23 resta granitblock med ett tjugotal skålgropar.

 

 

 

UPPTÄCK TILL FOTS
Gå Penåsaleden genom hela alvaret längs den gamla järnvägsbanken som tar dig från Kastlösa i väster till Skärlövs gamla station i öster. Här passerar du en mängd naturtyper som tillsammans bildar ett alvarlandskap. Börjar du din vandring i väster kan du starta i Kastlösa, alternativt vid Penåsa rastplats. Därifrån går det också en vandringsled till Tingsstads flisor.

CYKELRUTT
Världsarvsrundan, 54 km: Mörbylånga - Lilla Frö - Stenåsa - Kastlösa. Läs mer på oland.se/cykla. Här får du också förslag på ytterligare 32 digitala cykelrutter.

TIPS FÖR BARNEN
Ge er ut på en gemensam orkidéspaning under vår och sommar. Hur många sorter kan ni hitta? Det finns många böcker i ämnet, så ta med en som uppslagsverk.

Ansvarsfull & omtänksam vår!


Här har vi samlat tips på upplevelser för alla sinnen, som är anpassade för att du ska känna dig trygg under din vistelse på Öland. Vi har fått förtroendet, att med ansvar och omtänksamhet, resa inom Sverige. Vi vill därför påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bara resa om du känner dig fullt frisk.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen.
Välkommen till en ansvarsfull och omtänksam vår hos oss på Öland!

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.