#3 STENKUSTEN

 

HORNS KUSTVÄG OCH HORNS UDDE

Vägen som går från Byrum, via Alvedsjö bodar och ner till Äleklinta, kallas allmänt för Stenkusten. Här passerar du flera stenbrott från en svunnen industriepok och här upplever du en storslagen utsikt över Kalmarsund. Vid Horns udde har stenbrytning pågått sedan medeltiden. Den röda kalkstenen, ”Ölandsmarmorn”, har varit mycket efterfrågad vid byggandet av slott och kyrkor.

BYRUMS RAUKAR

Vid Byrum finns Ölands finaste raukområde som består av ett hundratal raukar längs en 600 meter lång strandremsa. De största raukarna i södra delen av området är uppemot fyra meter höga. Strax norr om raukarna finns även en fin badplats med sandstrand.

HORNSJÖN

Hornsjön är Ölands största sjö och har tillkommit av att landhöjningen inneslutit den vik som ursprungligen fanns här. Sjön är en populär fågellokal där man kan höra rör-, säv- och kärrsångare. Vid Klosterholmen finns ett fågeltorn. Du kan nå sjön från flera håll, t ex från någon av parkeringarna vid Horns kungsgård.

 

 

JORDHAMN

En av de vackraste vyerna på Öland, oavsett årstid, är att från norr blicka ner mot Jordhamns skurkvarn och de små fiskebodarna. Skurkvarnen uppfördes 1905 för att skura eller putsa kalksten. Kvarnen är idag den enda i sitt slag i Sverige. Intill kvarnen finns en skurvandring, en föregångare till kvarnen som drevs av oxar.

ALVEDSJÖ BODAR

Alvedsjö bodar är en hamn med flera sjöbodar i trä. Bodarna är byggda i skiftesverk med vasstak. Under 1900-talet blev kuststräckan en sommarhemvist för många författare och konstnärer.

 

 

GILLBERGA BY OCH STENBROTT

I Gillberga by är nästan alla byggnader uppförda i kalksten. Till och med kvarnen i byn har stenfot istället för den traditionella träfoten. Det är inte konstigt att kalkstenen använts flitigt som byggnadsmaterial då Gillberga stenbrott är beläget strax söder om byn. Stenbrottets väggar är uppemot 17 meter höga och låter dig se 17 miljoner år tillbaka i tiden, eftersom det tog 1 000 år för varje millimeter kalksten att bildas.

SANDVIK

Sandvik är ett gammalt fiskesamhälle som länge varit stenindustrins centrum på Öland. Idag är det ett populärt besöksmål året runt med en fin gästhamn. Här finns restauranger, kaféer och en livsmedelsbutik. Sandviks kvarn är ett välkänt landmärke i hamnens siluett. Den byggdes 1856 och är en av världens största väderkvarnar.

DJUPVIK - ÄLEKLINTA

Den smala alvarsvägen mellan Djupvik och Äleklinta slingrar sig fram på landborgskrönet med alvaret och kusten på varsin sida. Strax norr om Äleklinta finns det välbevarade fiskeläget Bruddesta. I närheten ligger även Djupvik och Äleklinta som båda är gamla fiskebyar med stenstränder runtomkring och idag populära utflyktsmål med fina badplatser.

UPPTÄCK TILL FOTS
Runt Knisa mosse, som bjuder på orkidéprakt och ett rikt fågelliv, går en 5 km lång vandringsled. Mossen är en av öns få odikade våtmarker och ligger 400 m väster om Knisa by.

CYKELRUTT
Djupviksrundan, 17 km: Sandvik - Djupvik - Föra - Södvik. Läs mer om leden på oland.se/cykla.

TIPS FÖR BARNEN
Besök Byrums raukar och lek pirater mellan de dramatiska formationerna.

Ansvarsfull & omtänksam vår!


Här har vi samlat tips på upplevelser för alla sinnen, som är anpassade för att du ska känna dig trygg under din vistelse på Öland. Vi har fått förtroendet, att med ansvar och omtänksamhet, resa inom Sverige. Vi vill därför påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bara resa om du känner dig fullt frisk.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen.
Välkommen till en ansvarsfull och omtänksam vår hos oss på Öland!

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.