#7 MÖRBYLÅNGADALEN

 

FÄRJESTADEN

Färjestaden är den största tätorten på Öland. I den mysiga hamnen finns ett flertal restauranger och kaféer. Sommartid är det liv och rörelse här och medan solen går ner över sundet, med bron som vacker siluett, blir det ett och annat kvällsdopp med hopp från hamnpiren.

Färjestaden har genom sitt läge alltid varit ett centrum för överfart över Kalmarsund. Sundet är sex kilometer mellan Färjestaden och Kalmar. Från 1200-talet finns den första dokumenterade trafiken. När färjetrafiken upphörde, i och med Ölandsbrons tillkomst 1972, hade Kalmarsundsbolaget trafikerat sundet i 106 år. Idag trafikeras sundet sommartid av cykel- och passagerarfärjan Dessi.

KVARNKUNGEN

Uppe på krönet i Björhovda står tre kvarnar på rad. Den största kallas för Kvarnkungen och är Europas största stubbkvarn. Strax norr om Kvarnkungen står en kvarn av holländsk typ, kallad Drottningen. Ytterligare norr om Drottningen står en mindre stubbkvarn, kallad Prinsen.

 

 

 

VICKLEBY

Bygatan genom Vickleby är ofta benämnd som en av de vackraste på Öland. Gå eller cykla här en sommardag och njut av alla stockrosor och vackra byggnader. Vickleby har en lång historia som konstnärsfäste, med Bo Pensionat och Capellagården i centrum. Här hittar du restauranger, kaféer och gallerier.

BEIJERSHAMN

Beijershamn är en av de viktigaste fågellokalerna på Öland. Det startade med ett pirbygge i mitten av 1800-talet som skulle resultera i en viktig hamn. Så blev det inte. På grund av en felkonstruktion slammade hamnen snabbt igen. Med tiden skapade detta goda förutsättningar för ett rikt fågelliv med vassar, strandängar och öppna vattenytor. Idag finns här flera vackra strövområden och ett stort fågeltorn med utsikt över hela området.

 

 

MÖRBYLÅNGA

Mörbylångadalen är ett av Sveriges bördigaste odlingsområden. Dalen, som tidigare var sjöbotten, har gett lantbrukarna en naturlig förutsättning för spannmålsodling och odling av andra grödor som potatis, lök och jordgubbar.

Köpingen Mörbylånga grundades 1820 och har flera vackra gator med karaktär av sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Bebyggelsen mellan havet och torget består av tidstypiska trähus med idylliska trädgårdar. På torget finns den tidstypiska torgbrunnen och runtomkring finns restauranger och kaféer. Närheten till vattnet och hamnen sätter sin prägel på köpingen liksom konstnärerna och konsthantverkarna som lever och verkar här. Här bodde den kände solmålaren Per Ekström sina sista år.

UPPTÄCK TILL FOTS
Upptäck hela eller delar av Stora Alvarsleden, som följer en gammal väg över alvaret från Karlevi till Resmovägen.

CYKELRUTT
Alvaretrundan 51 km: Mörbylånga - Stenåsa - Skärlöv - Kastlösa. Läs mer om leden på oland.se/cykla. Här får du också förslag på ytterligare 32 digitala cykelrutter.

TIPS FÖR BARNEN
Färjeparken i Färjestaden är ett aktivitetsområde för spontanidrott för alla åldrar. Här finns lekpark, skatepark, boulebana, multiarena och parkouranläggning. Ta med fikakorgen för här finns även grillplats med bord och bänkar.

 

Ansvarsfull & omtänksam vår!


Här har vi samlat tips på upplevelser för alla sinnen, som är anpassade för att du ska känna dig trygg under din vistelse på Öland. Vi har fått förtroendet, att med ansvar och omtänksamhet, resa inom Sverige. Vi vill därför påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bara resa om du känner dig fullt frisk.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen.
Välkommen till en ansvarsfull och omtänksam vår hos oss på Öland!

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.