#8 Fågelvägen

 

FÅGELVÄGEN

Fågelvägen är en 50 km lång kuststräcka och är tack vare sin unika dragning utsedd till turistväg, Den går genom hjärtat av Ölands världsarv från Gårdby i norr till Ottenby i söder. Längs denna vackra väg finns ett rikt utbud av fornborgar, fågellokaler, runstenar, kvarnar, kyrkor, radbyar, vandringsleder, naturreservat och mycket mer.

DRÖSTORPS ÖDEBY

Från Skarpa Alby går en vacker, slingrande alvarsväg som efter någon kilometer delar sig. Den vänstra vägen leder dig till Prästgropen och Torrör medan den högra går till Dröstorps ödeby. Under 1700-talet ökade Ölands befolkning så intensivt att åkerjorden inte räckte till alla. Många lämnade Öland och Sverige för ett liv i Amerika, medan andra tvingades att söka sin försörjning på alvarets magra och knappa jordar. När den siste dröstorparen lämnade byn i slutet av 1800-talet flyttades bostadshusen i trä till Skarpa Alby och Smedsgärde. Ekonomibyggnaderna i sten lämnades kvar och ruinerna av dem finns fortfarande kvar. Idag är Dröstorps ödeby ett spännande utflyktsmål i alla årstider, men kanske främst under våren när orkidéerna blommar på alvaret och lärkan drillar i skyn.

PRÄSTGROPEN

Ute på Dröstorps alvar ligger Prästgropen. Det är en uppskattad fikaplats som skyddar mot alvarets vindar. Gropen uppkom troligen när taket på en forntida grotta kollapsade. Enligt sägnen gömde församlingens präst både församlingsborna och kyrksilvret i gropen under orostider på 1600-talet, därav namnet.

TORRÖR

Torrör, även kallat Tornrör, är det största och mäktigaste bronsåldersröset på Dröstorps alvar. Röset är ca 10 meter i diameter och har en kallmurad kant av flis i tre skift. Torrrör grävdes ut sommaren 1967 och flera fynd hittades. Efter undersökningen restaurerades röset. Du finner det på alvaret, men det ligger väl dolt bakom hassel och enbuskar.

SANDBY BORG

På Öland finns ett femtontal fornborgar från järnåldern. Utgrävningar i Sandby borg vittnar om att detta är en plats med en fasansfull historia. För omkring 1 500 år sedan föll invånarna i borgen offer för en brutal massaker. Platsen och alla kropparna övergavs och händelsen föll i glömska, tills för bara några år sedan då utgrävningar av borgen startade. Sandby borg är den enda av de öländska borgarna som ligger precis invid strandkanten. På ytan går det inte att se mer än den nerfallna muren, men vill man uppleva och se hur borgen sett ut kan man besöka den rekonstruerade Eketorps borg, som var samtida med Sandby borg och som är mycket lik denna till utseende och planlösning. Fynden från utgrävningarna i Sandby borg är utställda på Kalmar läns museum.

UPPTÄCK TILL FOTS
Ekelundaleden, en cykelbar vandringsled på 1,7 km.

CYKELRUTT
Gårdby 8:an, 23 km: Gårdby - Sandby - Skarpa Alby - Ekelunda. Läs mer om leden här. Här får du också förslag på ytterligare 32 digitala cykelrutter.

TIPS FÖR BARNEN
Spana in guldfiskar på alvaret. Några hundra meter från Prästgropen finns ett vattenhål. Här lever sedan 25 år tillbaka ett bestånd med guldfiskar. Troligen har någon tömt sitt akvarium här, men trots det verkar fiskarna trivas här. Om de inte syns till, så leta istället efter smultron eller flyg drake uppe på alvaret.

Ansvarsfull & omtänksam vår!


Här har vi samlat tips på upplevelser för alla sinnen, som är anpassade för att du ska känna dig trygg under din vistelse på Öland. Vi har fått förtroendet, att med ansvar och omtänksamhet, resa inom Sverige. Vi vill därför påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bara resa om du känner dig fullt frisk.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen.
Välkommen till en ansvarsfull och omtänksam vår hos oss på Öland!

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.