#6 Borg till borg

 

MITTLANDSSKOGEN

Välkommen till ett av Europas största sammanhängande lövskogsområden som erbjuder en mängd fina vandringsleder och mycket höga naturvärden. Området består av lövskog, betade gräs-, åker- och våtmarker. Ädellövskogen utgör nästan hälften av Mittlandet och består i huvudsak av hasselrik ekskog, avenbokskog samt ask och alm. området är ett stort mosaiklandskap med kultur- och naturvärden och saknar motstycke i Europa.

Här finns tusentals lämningar från järnålderns bönder. Husgrunder som bildar hela gårdar och löst grupperade byar, kilometerlånga hägnadssystem, fägator, brunnar och gravar. Mittlandet har även ett mycket rikt djur och växtliv med 100-tals rödlistade arter. Särskilt anmärkningsvärd är svampfloran som är av internationell betydelse och omfattar en femtedel av landets samtliga rödlistade svampar. njut av mittlandets alla skatter längs med slingrande vandringsleder som omsluts av gamla ekar, lummiga hasselbuskar och ruiner som vittnar om dåtiden. Stanna upp och fantisera kring hur livet en gång såg ut här för flera hundra år sedan.

ISMANSTORPS BORG

Ismantorps borg är den bäst bevarade fornborgen på Öland med sina 95 husgrunder. Borgen har en diameter på 127 meter och en höjd på 2,5 meter. Borgen har nio portar, vilket ur försvarssynpunkt måste varit en nackdel då portar är de svagaste punkterna. Förklaringar har istället sökts inom den fornnordiska mytologin där niotalet spelar en stor roll. Vid utgrävningar har få fynd gjorts, vilket tyder på att borgen aldrig varit permanent bebodd och kanske var den heller aldrig en försvarsborg.

 

 

ÖLANDS MUSEUM HIMMELSBERGA

Himmelsberga by är en dubbel radby med kringbyggda gårdar på båda sidor om gatan. Gårdarna som gränsar till bygatan omsluts av ladugårdar där boningshuset ligger i skyddat läge längst in på gårdsplanen. Ölands hembygdsförbund köpte 1957 två av gårdarna med bevarad ålderdomlig prägel i Himmelsberga, för att rädda en radby till eftervärlden och skapa friluftsmuseet Ölands Museum Himmelsberga. Museet har sedan dess utvecklats med flera gårdar, en konsthall, galleri, kaffestuga och butik.

GRÅBORG

Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största anläggningar i sitt slag, med en yta på 210x160 meter och en murhöjd på 4-7 meter. Borgen anlades under järnåldern och användes som försvarsanläggning fram till 1677 i kriget mot danskarna.

SANKT KNUTS KAPELL

S:t Knuts kapell, 200 meter norr om Gråborg, tyder på att borgen har haft en stor betydelse under medeltiden. Kapellet uppfördes under 1100-talet men övergavs redan under 1500-talet. Idag finns endast den västra gaveln och triumfbågen kvar.

 

 

UPPTÄCK TILL FOTS
Upplev hjärtat av Mittlandskogen och vandra mellan fornminnena med sträckningen Odens flisor - Ismanstorps borg - Rönnerums fornby. Parkeringsplats finns vid Odens flisor.

CYKELRUTT
Mittlandsskogsleden, 63 km: Stora Rör - Algutsrum - Runsten - Långlöt - Sättra. Läs mer om leden på oland.se/cykla.

TIPS FÖR BARNEN
Lek kurragömma bland husgrunderna i Ismanstorps borg och njut av en medhavd fika på en filt i någon av husgrunderna.

Ansvarsfull & omtänksam vår!


Här har vi samlat tips på upplevelser för alla sinnen, som är anpassade för att du ska känna dig trygg under din vistelse på Öland. Vi har fått förtroendet, att med ansvar och omtänksamhet, resa inom Sverige. Vi vill därför påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bara resa om du känner dig fullt frisk.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen.
Välkommen till en ansvarsfull och omtänksam vår hos oss på Öland!

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.