#2 Böda

 

EKOPARK BÖDA

Välkommen till en varierande ekopark med kalkrika ängstallskogar och med en mångfald av orkidéer, karga sandhedar med stormvridna tallar och bördiga lövlundar. Inom området, som sträcker sig från Böda till norra udden, finns ett flertal vandrings- och cykelleder.

SKÄFTEKÄRR

Området kring Skäftekärr är mycket rikt på fornlämningar. Här finns bland annat lämningar av en stormannagård från järnåldern som rekonstruerades och stod klar 1999. Sommartid erbjuds servering och guidningar i anslutning till den gamla jägmästarbostaden från 1860-talet. Fossilutställningen i museet intill är öppen under högsommaren. Ta en tur i parken som omger gården. Här finns ett arboretum med cirka 140 exotiska trädslag.

ROSENDAL

Rosendal ligger ett par kilometer norr om Skäftekärr och är Ölands bäst bevarade järnåldersby, med totalt 14 husgrunder och hägnadsmurar som är över en meter höga. Rosendal övergavs för 1300 år sedan, och när byn återupptäcktes på 1980-talet kallade utgrävningsledaren området ”ett agrart Pompeji”, utan motsvarighet i hela Europa. Det finns även tre samtida gravfält runt byn.

 

BÖDA

Böda socken är en av Ölands största socknar och sträcker sig från samhället Böda hela vägen upp till Ölands nordligaste spets. I byn finns kafé, sommarbutiker och livsmedelsbutik.

BÖDA HAMN

Här kan du ta del av en liten gemytlig gästhamn. Tidigare var Böda hamn en viktig och stor fiskehamn. Idag är den främst ett populärt besöksmål med restaurang, pub och ställplatser. Ta en tur ut på bryggan och känn doften av havet.

BÖDABUKTEN

Badplatserna Fagerör, Homrevet, Lyckesand och Böda Sand utgör tillsammans Bödabukten. Den nästan två mil långa sandstranden har också kallats för Ölands Riviera och är en av Sveriges populäraste stränder. Besökarna är många, men längs den långa strandsträckan finns det gott om plats för alla. Inte ens den vita sanden riskerar att sina tack vare den nordgående strömmen som ständigt fyller på bukten med vit sand. Området ovanför stranden upplevs bäst längs med leder och stigar som tar dig fram genom tallandskapet med närmast trolsk känsla.

 

 

UPPTÄCK TILL FOTS

Lindreservatet anses vara ett av Ölands allra finaste naturreservat. Gå en uppmärkt vandringsslinga och njut av ädellövsskogar, tallskog, öppna betesmaker, alvar, kärr och örtrika slåtterängar. Här kan du uppleva stora bestånd av lindar, vilket är ovanligt, blomsterprakt och spåren av gamla järnåldersbyar. Reservatet är beläget 2 km öster om Byxelkrok. Följ väganvisning naturreservat, Lindreservatet.

CYKELRUTT

Ekoparksleden, 39 km: På Ekoparkledens slingrande stigar och raka timmervägar, cyklar du utmed kustvägen med dess storslagna utsikter. Tvärs över ön från kust till kust. Cykla hela leden eller välj en lite kortare sträcka. Läs mer om leden på oland.se/cykla. Här får du också förslag på ytterligare 32 digitala cykelrutter.

TIPS FÖR BARNEN

Sommartid, om det inte är för torrt, finns det gott om blåbär i Bödaskogen. Ta med en burk och plocka tillsammans. Under hösten är det istället lingon som går att hitta här. Ta med en fikakorg och njut av stillheten i skogen. Ett besök vid någon av badplatserna i Bödabukten – alltid en härlig utflykt.

Ansvarsfull & omtänksam vår!


Här har vi samlat tips på upplevelser för alla sinnen, som är anpassade för att du ska känna dig trygg under din vistelse på Öland. Vi har fått förtroendet, att med ansvar och omtänksamhet, resa inom Sverige. Vi vill därför påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bara resa om du känner dig fullt frisk.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen.
Välkommen till en ansvarsfull och omtänksam vår hos oss på Öland!

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.