#4 Östra sidan

 

KÄLLA GAMLA KYRKA

Kyrkan, som idag kallas Källa gamla kyrka eller Källa ödekyrka, började byggas under 1200-talet och är idag en välbevarad kyrkoruin. Källa gamla kyrka är ovanlig eftersom den ursprungligen byggdes i två våningar i försvarssyfte. Bottenvåningen användes som kyrka, på våning två magasinerades mat och på den översta våningen fanns skottgluggar för försvar.

KÄLLA HAMN

Källa hamn var Ölands viktigaste hamn för handel från 1600-talet till sekelskiftet 1900. Utskeppningen av sten från Öland skedde ursprungligen från Böda hamn och Källa hamn på östra sidan. När Sandviks hamn, vid den västra kusten, byggdes minskade Källa hamn i betydelse. I början av 1900-talet började man i större utsträckning använda den som fiskehamn.

SÖDRA GREDA LÖVÄNGAR

Södra Greda är en av de få slåtterängar som finns kvar på Öland. Det är en omtyckt plats med rik blomsterprakt under vår och försommar. Här växer bland annat orkidéer, solvända och majviva. Under en fin vårdag passar Evert Taubes ord från visan Änglamark väl in på Södra Gredas lövängar. Följ även stigen ut mot sjömarkerna. Här finns lämningar från en omfattande bebyggelse från järnåldern.

KÅREHAMN

Kårehamn är en lugn fiskehamn på norra Ölands östkust. I hamnen finns en fiskaffär med tillhörande restaurang och i närheten finns en mysig liten badplats. I närheten av Kårehamn, en bit inåt land, ligger Petgärde träsk, ett naturreservat med rikt fågelliv.

 

 

KAPELLUDDEN, BREDSÄTTRA

Cirka fyra kilometer öster om kyrkan i byn Bredsättra ligger Kapelludden. Kapelludden är ett populärt utflyktsmål, med sina fiskebodar, fornlämningar och rika fågelliv.

S:ta Britas/S:ta Birgittas kapell

Kapellet, som numera är en ruin, är byggt någon gång under 1200-talet. Vilket helgon som från början varit kapellets titelhelgon vet man inte. En teori är att när den heliga Birgitta avled i Rom 1373 ska hennes kvarlevor ha förts i land vid Kapelludden och sedan färdats vidare till Vadstena. Heliga Birgitta blev kapellets skyddshelgon i slutet av 1400-talet.

Stenkorset

Mellan kapellet och stranden finns ett stenkors, drygt tre meter högt, med klöverformade korsändar. Ett hål finns i korsmittens ena sida där en offerbössa hängt. Troligen är korset rest under samma tid som kapellet, på 1200-talet.

Kapelluddens fyr

Längst ut på udden ligger Kapelluddens fyr. Fyrplatsen anlades åren 1871-1872 efter ritningar av A.T. Gellerstedt. Fyrtornet är av s.k. ”Heidenstam-typ”, ett öppet pelartorn av järn, 32 meter högt och med lanternin.

 

 

UPPTÄCK TILL FOTS
Med vidunderlig utsikt över ett glittrande Östersjön är udden Högenäs orde som gjord för en utflykt. Vandra i de öppna betesmarkerna och njut av blommor och fåglar. Följ väg 136 till Källa. Ta av till höger och följ sedan skyltningen till naturreservatet Högenäs orde.

CYKELRUTT
Sandviksrundan: 19 km Sandvik - Persnäs - Hörlösa. Läs mer om leden på oland.se/cykla. Här får du också förslag på ytterligare 32 digitala cykelrutter.

TIPS FÖR BARNEN
Området vid Kapelludden är som gjort för en utflykt. Här finns en brygga, idylliska fiskebodar och fina sandbankar att leka vid. Ta med håven, rita i sanden eller leta strandfynd.

Ansvarsfull & omtänksam vår!


Här har vi samlat tips på upplevelser för alla sinnen, som är anpassade för att du ska känna dig trygg under din vistelse på Öland. Vi har fått förtroendet, att med ansvar och omtänksamhet, resa inom Sverige. Vi vill därför påminna om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bara resa om du känner dig fullt frisk.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen.
Välkommen till en ansvarsfull och omtänksam vår hos oss på Öland!

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.