Hållbar Turism

För dig i resebranschen – kompetensutveckla dig inom hållbar turism hemifrån

Resebranschen är en av de verksamheter som påverkats allra mest av coronaepidemin, och många anställda kan inte gå till jobbet. Av den anledningen erbjuder vi nu gratis fortbildning i hållbar turism online.

– För oss är det viktigt att göra något för de anställda på reseföretagen som har en tuff tid just nu. Därför går vi ut och erbjuder vår kurs i hållbar turism för reseföretagen utan kostnad och online, säger Helena Myrman, projektledare på Schyst resande.

– Det är en chans att fortbilda sig medan det vanliga arbetet är på paus.

Vad utbildningen leder till

Alltfler resenärer efterfrågar medvetna semesteralternativ. Hur kan företag svara på det behovet och förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang? Kursen ger en djupare förståelse för turismens påverkan på ekonomi, samhälle och miljö och hur ni kan arbeta med hållbarhet i större skala. Du får också möjlighet att reflektera över hur du och din arbetsplats kan agera för och kommunicera kring hållbarhet. Vi varvar diskussion, övningar och filmvisning. Utbildningen hålls på distans via videokonferensverktyget Zoom.

Datum & Tid

Kursen är framtagen i nära dialog med resebranschen. Den består av två obligatoriska delar och hålls via videokonferensverktyget Zoom.

27 mars kl. 09:00 - 12:30
31 mars kl. 09:00 - 12:30

Läs mer och boka din plats

Läs mer om utbildningen och boka plats här