Torg, korg, eko

Fr. 0

musiken ställer fram ett par skor

Beskrivning

Poesiuppläsning med författarna Johan Nordbeck och Sara Hallström. Inget inträde.