• Fr. 0

Torg, korg, eko

musiken ställer fram ett par skor

Poesiuppläsning med författarna Johan Nordbeck och Sara Hallström. Inget inträde.