Sopplunch i församlingshemmet Rydberggården

Sopplunch i församlingshemmet Rydberggården

Församlingshemmet Rydberggården bjuder in till sopplunch. Vi får veta lite mer om vår nya präst Maria Hall