Sopplunch i församlingshemmet Rydberggården

Sopplunch. Asta och Göran Johansson berättar om sitt arbete med kenyanska barns skolgång.