Världsarvet södra Ölands odlingslandskap

Världsarvet på södra Öland är en världsunik sevärdhet. Här har samspelet mellan människan och den unika naturen skapat en plats som blivit ett unikt, levande, medeltida odlingslandskap. Så pass unikt att det år 2000 upptogs på UNESCOs lista över världsarv. Det finns drygt 1000 världsarv i Världen, 15 i Sverige och ettav dem ligger på Öland.