Seby surpriselab

Seby surpriselab

Träskulptur

Trä är det dominerande materialet i skulpturer, möbler och objekt.
Välkommna till utställningsvagnen i Seby.

Medlem i Södra Ölands Konstnärsgille

Kontakt

Seby 104 Degerhamn